Меню
Байланыс
Адрес: ВКО, Жарминский район, Шарская г.а., город Шар, ул. Амангельды, 1
Телефон: 8 (72345) 2-19-73
E-mail: shar_kollege@mail.ru
Пайдалы сілтемелер

Правила приема

         Нұр-Сұлтан қаласы                                                                                                         город Нур-Султан                                                                                                              

 

 

 

№ 276 от 04.06.2021.

 

«Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы
18 қазандағы № 578 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы

 

БҰЙЫРАМЫН:

 1. «Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 18 қазандағы № 578 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №17705 болып тіркелген) мынадай өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидаларыосы бұйрыққа қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.   

 1. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Техникалық және кәсіптік білім департаменті заңнамада белгіленген тәртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

2) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

3) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Заң департаментіне осы бұйрықтың 1) және 2) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

 1. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Білім және ғылым вице-министріне жүктелсін.
 2. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

 

 

 

Лауазымы

 

Аты-жөні

 

 

 

 

«КЕЛІСІЛДІ»

Қазақстан Республикасы

Цифрлық даму, қорғаныс және

аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

 

 

«КЕЛІСІЛДІ»

Қазақстан Республикасы

Мәдениетжәне спорт министрлігі

 

 

«КЕЛІСІЛДІ»

ҚазақстанРеспубликасы

Денсаулықсақтауминистрлігі

 

 

бұйрығына қосымша/

 

Қазақстан Республикасы

Білім және ғылым министрінің

2018 жылғы 18 қазандағы

№578 бұйрығымен бекітілген/

 

 

 

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидалары      

 

1-тарау. Жалпы ережелер

 

 1. Осы Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру (бұдан әрі - ТжКОББ) ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидалары (бұдан әрі - Қағидалар) техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына (бұдан әрі - білім беру ұйымдары) оқуға қабылдау тәртібін айқындайтын «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабының 11) тармақшасына және «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң) 10-бабының1) тармақшасына сәйкес әзірленді.
 2. Техникалық және кәсіптік білімнің білім беру ұйымдарына бастауыш («Хореография өнері» мамандығы (біліктілігі «Балет әртісі») бойынша кадрлар даярлау үшін, негізгі орта, жалпы орта (орта жалпы), техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі (бастауыш кәсіптік және орта кәсіптік), жоғары білімі бар (жоғары кәсіптік), Қазақстан Республикасының азаматтары, шетелдік азаматтар және азаматтығы жоқ тұлғалар, сондай-ақ білім туралы құжатымен (куәлік, аттестат) ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар тұлғалар қабылданады.

Орта білімнен кейінгі білімнің білім беру ұйымдарына жалпы орта (орта жалпы), техникалық және кәсіптік (кәсіптік бастауыш және кәсіптік орта), орта білімнен кейінгі, жоғары (кәсіптік жоғары) білімі бар Қазақстан Республикасының азаматтары, шетелдік азаматтар және азаматтығы жоқ тұлғалар, сондай-ақ білім туралы құжатымен (куәлік, аттестат) ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар тұлғалар қабылданады.

 1. ТжКОББ ұйымдарына оқуға түсу кезінде «Білім туралы» Қазақстан Республикасы Заңның 26-бабының 8-тармағында айқындалған адамдарды қабылдау квотасы көзделеді.

Қабылдау квотасының мөлшері «Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі және жоғары білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға түсу кезінде қабылдау квотасының мөлшерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 28 ақпандағы № 264 қаулысымен (бұдан әрі – № 264 қаулы) бекітілген.

 

 2-тарау. Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдау тәртібі

 

 1. ТжКОББ ұйымдарында оқуға адамдардың өтініштерін қабылдау, әңгімелесуді өткізу, білім алушылар құрамына қабылдау үшін басшының бұйрығымен 10 маусымнан кешіктірмей тақ саннан тұратын қабылдау комиссиясы құрылады. Қабылдау комиссиясының құрамына Қамқоршылық кеңесінің (ол болмаған жағдайда – жұмыс берушілердің өкілдері), қоғамдық ұйымдардың және білім беру ұйымдарының өкілдері кіреді.

Комиссия мүшелерінің ішінен жауапты хатшы және техникалық хатшылар тағайындалады.

Қабылдау комиссиясының төрағасы білім беру ұйымының басшысы немесе оның міндетін атқарушы тұлға болып табылады.

Қабылдау комиссиясы мен техникалық хатшылар жұмысына жалпы басшылық ету жауапты хатшыға жүктеледi, ол азаматтарды қабылдауды, қабылдау мәселесi бойынша азаматтардың жазбаша сұраныстарына жауап бередi, қабылдау комиссиясының ақпараттық материалдарын жариялауға дайындайды, кеңес (консультация) және қабылдау емтихандарының даярлығын, жүргiзiлуiн ұйымдастырады, жазбаша емтихан жұмыстарының шифрленуiн және де шифрленуiн жүргiзедi.

 1. Білім беру ұйымдарында педагогикалық және арнайы және шығармашылық дайындықты талап ететін мамандықтар бойынша арнайы және/немесе шығармашылық емтихандар өткізу үшін емтихан комиссиясы құрылады. Емтихан комиссиясының құрамына білім беру ұйымдарының, әлеуметтік әріптестердің, қоғамдық ұйымдардың өкілдері кіреді. Емтихан комиссия мүшелерінің көп дауысымен комиссияның төрағасы сайланады. Емтихан комиссиясының құрамы ТжКОББ ұйымы басшысының бұйрығымен бекітіледі.
 2. Қабылдау және/немесе емтихан комиссияларының шешімдері, егерде отырыста олардың құрамының кемінде үштен екі бөлігі қатысса және қатысушылар санының көпшілік даусымен қабылданса, заңды болып табылады. Қабылдау және/немесе емтихан комиссиялары мүшелерінің дауыстары тең болған жағдайда Комиссия төрағасының дауысы шешуші болып табылады. Хатшы қабылдау комиссиясының мүшесі болып табылмайды.

Қабылдау комиссиясының қорытынды отырысында аудио-немесе бейнежазба жүргізіледі. Аудио-немесе бейнежазба ТжКОББ ұйымының мұрағатында кемінде бір жыл сақталады.

 1. Карантин жағдайларында, әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларда қабылдау комиссиясының жұмысын білім беру ұйымы ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, ТжКОББ ұйымы жүргізеді.
 2. ТжКОББ ұйымының қабылдау комиссиясының өңірлерге барып тұлғаларды оқуға қабылдау жұмысын ұйымдастыру мәселелері тиісті саланың уәкілетті органының, облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім беруді басқару органдарының (бұдан әрі – Білім басқармасы) келісімі бойынша шешіледі.
 3. Оқуға түсушілерді мемлекеттік білім беру тапсырысы (бұдан әрі – мемлекеттік тапсырыс) бойынша ТжКОББ ұйымдарына білікті жұмысшы кадрларды даярлауды көздейтін білім беру бағдарламалары бойынша, арнайы оқу бағдарламалары бойынша, сондай-ақ қылмыстық-атқару жүйесінің рухани (діни) білім беру ұйымдарына, түзеу мекемелеріндегі білім беру ұйымдарына оқуға қабылдау Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 29 қаңтардағы №122 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13418 болып тіркелген) (бұдан әрі – №122 бұйрық) Еңбек нарығының қажеттіліктерін ескере отырып, техникалық және кәсiптiк, орта бiлiмнен кейiнгi, жоғары және жоғары оқу орнынан кейiнгi бiлiмi бар кадрларды даярлауға, жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының дайындық бөлімдеріне, сондай-ақ мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытуға, орта білім беруге мемлекеттiк бiлiм беру тапсырысын орналастыру Қағидалары бойынша осы Қағидалардың 6-қосымшасына сәйкес өтініштері бойынша ТжКОББ ұйымының жобалық мүмкіндігін ескере отырып, жүзеге асырылады.

Орта буын, қолданбалы бакалавр мамандарын даярлауды көздейтін білім беру бағдарламалары бойынша ТжКОББ ұйымдарына мемлекеттік тапсырысы бойынша тұлғаларды оқуға қабылдау конкурстық негізде тұлғалардың өтініштері бойынша жүзеге асырылады.

 1. ТжКОББ ұйымдары өтініштерді қабылдау, арнайы және/немесе шығармашылық емтихандарды өткізу, конкурс және тұлғаларды бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары білім негізінде ақылы негізде оқуға қабылдау осы Қағидалардың талаптарына сәйкес жүргізіледі.
 2. Тұлғалардың ТжКОББ ұйымдарында оқуға өтініштерін қабылдау:

1) білікті жұмысшы кадрларды даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламалары бойынша, арнайы оқу бағдарламалары бойынша, сондай-ақ рухани (діни) білім беру ұйымдарына, қылмыстық – атқару жүйесінің түзеу мекемелеріндегі білім беру ұйымдарына - күнтізбелік жылдың 25 маусымы мен 25 тамызы аралығында, оқудың кешкі нысанына - күнтізбелік жылдың 25 маусымы мен 20 қыркүйегі аралығында;

2) орта буын және қолданбалы бакалавр мамандарын даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары бойынша оқудың күндізгі нысанына: мемлекеттік тапсырыс бойынша негізгі орта білім базасында күнтізбелік жылдың 25 маусымы мен 18 тамызы аралығында, жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім базасында күнтізбелік жылдың 25 маусымы мен 20 тамызы аралығында, ақылы негізде 25 маусымы мен 25 тамыз аралығында, оқудың кешкі және сырттай нысанына - күнтізбелік жылдың 25 маусымы мен 20 қыркүйегі аралығында, шығармашылық дайындықты талап ететін мамандықтар бойынша -күнтізбелік жылдың 25 маусымы мен 20 шілдесі аралығында, педагогикалық мамандықтар бойынша - күнтізбелік жылдың 25 маусымы мен 15 тамызы аралығындажүзеге асырылады.

 1. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін көрсетілетін қызметті алушы білім беру ұйымына (бұдан әрі - көрсетілетін қызметті беруші) не «электрондық үкімет» веб-порталына (бұдан әрі - портал) жүгінеді және осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес «Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарына құжаттар қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына (бұдан әрі - Стандарт) сәйкес құжаттар топтамасын ұсынады.
 2. Оқуға түсу үшін құжаттарды кәмелетке толған адамдар жеке өзі, кәмелетке толмағандар – заңды өкілінің қатысуымен ұсынады.
 3. Мемлекеттік қызметті көрсету процесінің сипаттамасын, нысанын, мазмұны мен нәтижесін, сондай-ақ мемлекеттік қызмет көрсету ерекшеліктерін ескере отырып өзге де мәліметтерді қамтитын мемлекеттік қызмет көрсетуге қойылатын негізгі талаптардың тізбесі осы Стандартта келтірілген.
 4. Көрсетілетін қызметті берушінің қызметкері құжаттар топтамасын қабылдауды, тіркеуді және көрсетілетін қызметті алушыға құжаттар топтамасының қабылданғаны туралы қолхат беруді өтініш келіп түскен күні жүзеге асырады не көрсетілетін қызметті алушы құжаттар топтамасын толық ұсынбаған және (немесе) қолданыс мерзімі өткен құжаттарды ұсынған жағдайда құжаттарды қабылдаудан бас тартады және осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қолхат береді.
 5. Құжаттарды портал арқылы тапсырған жағдайда мемлекеттік қызмет көрсетуге сұраныстың қарастырылу мәртебесі туралы ақпарат, сондай-ақ мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нәтижесін алу күні мен уақыты көрсетілген хабарлама көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетінде» көрсетіледі.
 6. Көрсетілетін қызметті берушінің қызметкері өтінішті түскен күні тіркейді және оны жауапты құрылымдық бөлімшеге орындау үшін жолдайды. Өтініш жұмыс уақытынан кейін, демалыс және мерекелік күндері түскен жағдайда Қазақстан Республикасы еңбек заңнамасына сәйкес келесі жұмыс күнімен тіркеледі.
 7. Көрсетілетін қызметті алушы құжаттар топтамасын толық ұсынбаған және (немесе) қолданылу мерзімі өткен құжаттарды ұсынған жағдайда көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшесінің жауапты қызметкері қағаз жеткізгіште немесе құжаттарды портал арқылы ұсынған жағдайда көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті тұлғасының электрондық цифрлық қолтаңбасымен куәландырылған электрондық құжат нысанында өтінішті одан әрі қарастырудан дәлелді бас тарту туралы жауап жолдайды.
 8. Көрсетілетін қызметті беруші құжаттар топтамасын толық ұсынған жағдайда көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшесінің жауапты қызметкері көрсетілетін қызметті алушыға ТжКОББ ұйымдарына құжаттардың қабылданғаны туралы хабарламаны осы Қағидаларға3-қосымшаға сәйкес жолдайды.
 9. Көрсетілетін қызметті беруші Заңның 5-бабының 2-тармағының 11) тармақшасына сәйкес ақпараттандыру саласындағы уәкілетті орган белгілеген тәртіпте мемлекеттік қызметтерді көрсету мониторингінің ақпараттық жүйесіне мемлекеттік қызметті көрсету сатысы туралы мәліметтерді енгізуді қамтамасыз етеді.
 10. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша көрсетілетін қызметті берушінің шешіміне, әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағым Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес көрсетілетін қызметті берушінің басшысының атына, мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға берілуі мүмкін.

Көрсетілетін қызметті берушінің мекенжайына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 25-бабының 2-тармағына сәйкес тіркелген күнінен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

  Мемлекеттік қызмет көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 15 (он бес) жұмыскүні ішінде қаралуға жатады.

 1. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижесімен келіспеген жағдайда көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сотқа жүгінеді.
 2. Оқуға түсушілерден түскен өтініштер ТжКОББ ұйымының тіркеу журналдарына тіркеледі.
 3. Білікті жұмысшы кадрларды даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламалары бойынша оқуға түсетін, сондай-ақ мамандық бейініне сәйкес келетін техникалық және кәсіптік (жұмысшы біліктілік), орта білімнен кейінгі, жоғары білімі бар орта буын мамандықтарына түсетін адамдар үшін әңгімелесу жүргізіледі. Қабылдау комиссиясы оқуға түсушімен тиісті бағыттар бойынша 20 минуттан артық емес жеке әңгімелесуді өткізеді. Әңгімелесуге арналған сұрақтар тізбесін қабылдау комиссиясының төрағасы бекітеді.
 4. Карантин жағдайларында, әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларда әңгімелесу ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып жүргізіледі.
 5. ТжКОББ ұйымдарына білікті жұмыс кадрларын даярлауға оқуға түсушілердің саны мемлекеттік тапсырысы бойынша оқуға бөлінген орындардан асып кеткен кезде оқуға қабылдау осы Қағидалардың60-тармағына сәйкес орташа конкурстық балл, сондай-ақ № 264 қаулыға сәйкес квота санаты негізінде жүзеге асырылады.
 6. 9-тармақта көрсетілген оқуға түсушілердің қабылдау квотасы көзделген адамдарға тиесілігін растайтын құжаттар қабылдау комиссиясына тиісті құжатты күнтізбелік жылдың 25 тамызына дейін ұсынады.
 7. ТжКОББ ұйымының қабылдау комиссиясы күнтізбелік жылдың 25 маусымынан бастап білім беру ұйымының сайтында орташа конкурстық балды көрсете отырып, талапкерлер мен қабылдау квотасы көзделген тұлғалардың тізімдік құрамын қалыптастырады және оның күнделікті жаңартылуын қамтамасыз етеді.
 8. ТжКОББ ұйымында ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар адамдарды оқуға қабылдау мамандықтар мен біліктіліктерге медициналық-әлеуметтік сараптаманы (медициналық анықтаманы) ескере отырып жүзеге асырылады.

Жеңіл және орташа ақыл-ой кемістігі бар ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар адамдарды қабылдау психологиялық-медициналық-педагогикалық консультацияның қорытындысын ескере отырып жүргізіледі.

 1. Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары бойынша мемлекеттік тапсырысы бойынша оқуға түсетін тұлғалар (білім беру, мәдениет және спорт саласындағы уәкілетті органдардың құзыретіндегі ТжКОББ ұйымдарын қоспағанда) күнтізбелік жылдың 25 маусымынан бастап Білім басқармасының ақпараттық жүйесі арқылыерікті негізде кәсіптік диагностикадан (сауалнама) өтеді.
 2. Кәсіби диагностиканың қорытындысы бойынша талапкерге мамандықтар мен ұсынылатын мамандықтар бойынша кәсіптер картасын алуға ұсынымдар беріледі. Кәсіби диагностиканың қорытындылары ұсынымдық сипатта болады.

         32.Кәсіптік диагностикадан өткеннен кейін ТжКОББ ұйымына мемлекеттік тапсырысы бойынша, педагогикалық мамандықтар, сондай-ақ арнайы және шығармашылық дайындықты талап ететін мамандықтар бойынша оқуға түсетін адамдар арнайы және/немесе шығармашылық емтихандар тапсыру үшін, медициналық мамандықтар бойынша психометриялық тестілеуден өту үшін ТжКОББ ұйымдарына Білім басқармасының ақпараттық жүйесі арқылы жіберіледі.

 1. ТжКОББ ұйымына мемлекеттік тапсырысы бойынша, педагогикалық, медициналық мамандықтар, сондай-ақ өнер және мәдениет мамандықтары бойынша оқуға түсетін адамдар арнайы және/немесе шығармашылық емтихандар, сондай-ақ психометриялық тестілеу осы Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес өткізіледі. Арнайы және/немесе шығармашылық емтихандардың тақырыптарын ТжКОББ ұйымы дербес белгілейді.
 2. Мамандық бейініне сәйкес келетін медициналық мамандықтарға техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары білімі бар, сондай-ақ қолданбалы бакалавр біліктілігіне қысқартылған оқу мерзімінетүсетін тұлғалар үшін ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана отырып эссе жазу түрінде арнайы емтихан белгіленеді. Эссе жазуға және бағалау өлшемшарттарына қойылатын талаптарды білім беру ұйымдарының қабылдау комиссиялары айқындайды.
 3. «Хореография өнері», «Цирк өнері» мамандықтарына оқуға түсуші тұлғалар ТжКОББ ұйымында қосымша медициналық комиссиядан өтеді.
 4. Педагогикалық, медициналық мамандықтарға түсуші адамдар үшін арнаулы және/немесе шығармашылық емтихандарды, сондай-ақ психометриялық тестілеуді өткізу мерзімдері негізгі орта білім базасында түсушілер үшін күнтізбелік жылдың 18 тамызына дейін, жалпы орта білім базасында түсушілер үшін күнтізбелік жылдың 21 тамызына дейін, шығармашылық даярлықты талап ететін мамандықтарға түсушілер үшін күнтізбелік жылдың 21 мен 28 шілдесі аралығында белгіленеді.
 5. Оқыту ағылшын тілінде жүргізілетін мамандықтарға түсуші адамдар үшін ағылшын тілін білудің базалық деңгейін (тестілеу әдісімен), оның ішінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып бағалау қосымша жүргізіледі.

Әңгімелесудің қорытындысы «Өтті» немесе «Өтпеді» деген нысанда бағаланады.

 1. Педагогтік, медициналық мамандықтар, шығармашылық дайындықты талап ететін мамандықтар бойынша арнаулы және/немесе шығармашылық емтихандарға, сондай-ақ психометриялық тестілеуге қатысу үшін мүгедек балалар мен мүгедектер (көру, есту, тірек-қимыл аппаратының функциялары бұзылған) мүгедектігі туралы анықтаманы ұсынған кезде, «Медициналық-әлеуметтік сараптама жүргізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 30 қаңтардағы № 44 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10589 болып тіркелген) бекітілген нысан бойынша мүгедектігі туралы анықтама ұсынған кезде, қажет болған жағдайда, мемлекеттік комиссия төрағасының атына:

1) жеке аудитория ұсыну;

2) көру, тірек-қимыл аппаратының функциялары бұзылған мүгедек балалар мен мүгедектерге арналған арнаулы немесе шығармашылық емтихан шеңберінде тапсырылатын пәндердің мұғалімі болып табылмайтын көмекшінің және (немесе) есту қабілеті бұзылған мүгедек балалар мен мүгедектер үшін ымдау тілін білетін маманның қажеттілігі туралы еркін нысанда қосымша өтініш бере алады.

39.Арнаулы және/немесе шығармашылық емтиханның нысаны мен өткізу тәртібін (күні, уақыты, өткізілетін орны, консультациялар) емтихан комиссиясының төрағасы бекітеді және өтініш қабылдау кезінде оқуға түсушілердің назарына жеткізіледі.

 1. Психометриялық тестілеу «Денсаулық сақтау» бейіні бойынша оқу-әдістемелік бірлестіктің ұсынымдарына сәйкес өткізіледі.
 2. Оқуға түсушіні арнаулы және/немесе шығармашылық емтихан, сондай-ақпсихометриялық тестілеу, әңгімелесу өткізілетін аудиторияға кіргізу жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде жүзеге асырылады.
 3. Арнаулы және/немесе шығармашылық емтихан, сондай-ақ психометриялық тестілеу басталғанға дейін оқуға түсушілерге емтихан материалдары беріледі және титулдық парақтарды ресімдеу тәртібі түсіндіріледі, сондай-ақ арнаулы және/немесе шығармашылық емтиханның басталу және аяқталу уақыты, нәтижелерді жариялау уақыты мен орны және апелляцияға өтініш беру рәсімі көрсетіледі.

Арнайы және шығармашылық емтихандарды өткізу кезінде:

1) арнайы және шығармашылық емтихандар «2», «3», «4», «5» болып бағаланады:

2) педагогикалық («Музыкалық білім» мамандығын қоспағанда) бойынша арнаулы емтихан, медициналық мамандықтар бойынша психометриялық тестілеу «өтті» немесе «өтпеді» деген нысанда бағаланады;

3) шығармашылық емтихан бойынша қанағаттанарлықсыз баға алған өнер және мәдениет мамандығына түсетін адамдар келесі емтиханға, конкурсқа жіберілмейді.

 1. Арнаулы және/немесе шығармашылық емтиханның қорытындылары бағалау ведомосімен ресімделеді. Арнайы және шығармашылық емтихандар мен әңгімелесулерді өткізу кезеңінде аудио-бейнежазба жүргізіледі, ол ТжКОББ ұйымының мұрағатында кемінде бір жыл сақталады.
 2. Арнаулы және/немесе шығармашылық емтиханның, сондай-ақ психометриялық тестілеу нәтижелері емтихан өткізілетін күні жарияланады және ақпараттық стендтерде немесе ТжКОББ ұйымының интернет-ресурстарында емтихан өткізілетін күні орналастырылады.
 3. Білім беру ұйымында бірыңғай талаптардың сақталуын қамтамасыз ету және арнаулы және/немесе шығармашылық емтихандар, сондай-ақ психометриялық тестілеу нәтижелерін бағалау кезіндегі даулы мәселелерді шешу, оқуға түсушілердің құқығын қорғау мақсатында ТжКОББ ұйымы басшысының бұйрығымен апелляциялық комиссия құрылады. Апелляциялық комиссия мүшелері тақ санынан тұрады. Апелляциялық комиссия мүшелері тесттік пәндер бойынша ТжКОББ ұйымдарындағы педагогтердің санынан құрылады. Бір тестілеу пәні бойынша педагогтердің саны кемінде екі адамнан құрылады. Апелляциялық комиссия мүшелерінің құрамынан оның мүшелерінің көп дауысымен басшы сайланады.
 4. Түсу емтихандарының нәтижелерімен келіспеген тұлға апелляцияға шағым береді. Апелляцияға өтініш апелляциялық комиссияға түсу емтихандарының нәтижелері жарияланғаннан кейін келесі күні сағат 13.00-ге дейін беріледі және апелляциялық комиссиямен өтініш оны берушісінің қатысуымен бір жұмыс күні ішінде өтініш берген күннен бастап қаралады.
 5. Апелляциялық комиссияның шешімі отырысқа оның құрамының кемінде үштен екісі қатысса, заңды деп есептеледі. Апелляциялық комиссияның шешімі отырысқа қатысушылардың көпшілік дауысымен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда, төрағаның дауысы шешуші болып табылады. Апелляциялық комиссияның жұмысы төрағаның және барлық қатысушы апелляциялық комиссия мүшелерінің қолы қойылған хаттамамен ресімделеді.
 6. Арнайы және/немесе шығармашылық емтиханның, сондай-ақ психометриялық тестілеу нәтижелерін ТжКОББ ұйымы мемлекеттік тапсырысы бойынша оқуға арналған конкурсқа (бұдан әрі - Конкурс) қатысу үшін білім басқармасының ақпараттық жүйесіне жібереді.
 7. Орта буын және қолданбалы бакалавр мамандықтары бойынша конкурсқа бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру базасында оқуға түсуші тұлғалар, сондай-ақ білікті жұмысшы кадрларды даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламалары бойынша оқуды аяқтаған тұлғалар қатысады.
 8. Педагогикалық, медициналық, сондай-ақ арнайы және шығармашылық дайындықты талап ететін мамандықтарға түсетін адамдар конкурсқа арнайы және шығармашылық емтихандардың, психометриялық тестілеудің, әңгімелесудің қорытындысы бойынша жіберіледі.
 9. Конкурсқа қатысу үшін негізгі орта білім беру базасында оқуға түсушілер күнтізбелік жылдың 18 тамызына дейін, жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру базасында (білім беру, мәдениет және спорт саласындағы уәкілетті органдардың құзыретіндегі ТжКОББ ұйымдарын қоспағанда) күнтізбелік жылдың 20 тамызына дейін осы Қағидалардың 12-тармағына сәйкес өтініш береді.
 10. Конкурсқа өтініш берген кезде оқуға түсушілер облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың жергілікті атқарушы органдары бекіткен төрт мамандыққа, біліктілікке (қажет болған жағдайда), ТжКОББ-дан кадрлар даярлауға арналған мемлекеттік тапсырысты орналастыру жөніндегі комиссиялар бекіткен ТжКОББ-ның төрт ұйымына дейін, оқыту тілін (қазақ, орыс, ағылшын), білім деңгейін таңдайды.
 11. Осы Қағидалардың 9-тармағында көрсетілген тұлғалардың өтініштері бойынша қабылдауды жүзеге асыратын ТжКОББ ұйымдары қабылданған талапкерлерді күнтізбелік жылдың 26 тамызына дейін мамандығын, біліктілігін көрсете отырып, білім басқармасының ақпараттық жүйесіне тіркейді.
 12. Конкурсты Білім басқармасы (білім беру, мәдениет және спорт саласындағы уәкілетті органдардың құзыретіндегі ТжКОББ ұйымдарын қоспағанда)талапкерлерді білім туралы құжатқа сәйкес міндетті және бейінді пәндердің орташа конкурстық балына автоматты түрде бөлу арқылы, педагогикалық, медициналық мамандықтарға, шығармашылық дайындықты талап ететін мамандықтарға білім туралы құжатқа сәйкес міндетті және бейінді пәндердің орташа балы бойынша және қабылдау квотасын ескере отырып, ТжКОББ ұйымы өткізген арнайы және/немесе шығармашылық емтихандардың нәтижелері бойынша алынған бағалардың (балдардың) орташа балы бойынша өткізіледі.
 13. Талапкерлерді автоматты түрде бөлуді Білім басқармасы айқындаған ақпараттық жүйесінде (білім беру платформасы) жүзеге асырылады.
 14. Білім беру, мәдениет және спорт саласындағы уәкілетті органдардың құзыретіндегі ТжКОББ ұйымдарына түсетін адамдар арасындағы Конкурсты ТжКОББ ұйымдары автоматтандырылған жүйені қолдану арқылы жүргізеді.
 15. Мемлекеттік тапсырыс бойынша негізгі орта білім беру базасында оқуға түсушілер арасындағы Конкурс күнтізбелік жылдың 19-22 тамызы аралығында, жалпы орта білім беру, ТжКОББ базасында күнтізбелік жылдың 22-25 тамызы аралығында, ақылы негізде 26-28 тамызы аралығында, өнер және мәдениет мамандықтары бойынша 29 шілде мен 2 тамызы аралығында өткізіледі.
 16. Техникалық және кәсіптік білім беру мамандықтары бойынша бейіндік пәндер тізбесі осы Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес айқындалады.
 17. Орташа конкурстық балл (бұдан әрі – ОКБ) олардың жалпы санына осы Қағидаларға 4,5-қосымшаларда көрсетілген пәндер үшін бағалар сомасының орташа мәні ретінде айқындалады.
 18. Бағалардың орташа балы:

негізгі орта білімі бар оқуға түсушілер үшін (9 – сынып) - үш пән: міндетті пән (қазақ тілі немесе орыс тілі), мамандық бейіні бойынша екі пән бағаларынан:

ОКБ = (МП+БП1+БП2)/БС

Мұнда: МП-міндетті пәннің бағасы;

БП1- бірінші бейіндік пәннің бағасы;

БП2 -екінші бейіндік пәннің бағасы;

БС-бағалар саны;

бастауыш («Хореография өнері» мамандығы), негізгі орта білімі бар (9-сынып), арнайы және шығармашылық дайындықты талап ететін және педагогикалық мамандықтарға түсушілер үшін-үш пән: міндетті пән (қазақ тілі немесе орыс тілі) және мамандық бейіні бойынша екі пән бойынша бағалардан/балдардан (қажет болған жағдайда) және арнайы немесе шығармашылық емтиханның бағаларынан:

ОКБ = (МП+БП1+БП2+АЕ/ШЕ)/БС

Мұнда: МП-міндетті пәннің бағасы;

БП1- бірінші бейіндік пәннің бағасы;

БП2 -екінші бейіндік пәннің бағасы;

АЕ/ШЕ – арнайы емтиханның/шығармашылық емтиханның бағасы;

БС-бағалар саны;

жалпы орта білімі, ТжКОББ бар түсушілер үшін – төрт  пән: міндетті пәндер (қазақ тілі немесе орыс тілі, Қазақстан тарихы) және мамандық бейіні бойынша екі пән бағаларынан:

ОКБ = (МП1+МП2+БП1+БП2+АЕ/ШЕ)/БС

Мұнда: МП1-бірінші міндетті пәннің бағасы;

МП2- екінші міндетті пәннің бағасы;

БП1- бірінші бейіндік пәннің бағасы;

БП2 -екінші бейіндік пәннің бағасы;

БС-бағалар саны;

арнайы және шығармашылық дайындықты талап ететін мамандықтар және педагогикалық мамандықтар бойынша жалпы орта, ТжКОББ білімі бар түсушілер үшін - төрт пән бойынша бағалардан: міндетті пәндер (қазақ тілі немесе орыс тілі, Қазақстан тарихы) және мамандық бейіні бойынша екі пән (қажет болған жағдайда) және арнайы немесе шығармашылық емтихан бойынша арнайы немесе шығармашылық емтиханның бағаларынан:

ОКБ = (МП1+МП2+БП1+БП2+АЕ/ШЕ)/БС

Мұнда: МП1-бірінші міндетті пәннің бағасы;

МП2- екінші міндетті пәннің бағасы;

БП1- бірінші бейіндік пәннің бағасы;

БП2 -екінші бейіндік пәннің бағасы;

АЕ/ШЕ – арнайы емтиханның/шығармашылық емтиханның бағасы;

БС-бағалар саны;

мамандық бейініне сәйкес келмейтін медициналық мамандықтарға түсетін техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары білімі бар тұлғалар үшін – мамандық бейіні бойынша екі пәннің бағаларынан:

ОКБ = (БП1+БП2)/БС

Мұнда:

БП1- бірінші бейіндік пәннің бағасы;

БП2 -екінші бейіндік пәннің бағасы;

БС-бағалар саны;

мамандық бейініне сәйкес келмейтін техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары білімі бар оқуға түсушілер үшін – төрт пән бойынша бағалардан: міндетті пәндер, мамандық бейіні бойынша екі пән және/немесе болған жағдайда шығармашылық конкурстың (шығармашылық дайындықты талап ететін педагогикалық мамандықтар мен мамандықтар бойынша) бағаларынан қалыптасады:

ОКБ = (МП1+МП2+БП1+БП2+АЕ/ШЕ)/БС

Мұнда: МП1-бірінші міндетті пәннің бағасы;

МП2- екінші міндетті пәннің бағасы;

БП1- бірінші бейіндік пәннің бағасы;

БП2 -екінші бейіндік пәннің бағасы;

АЕ/ШЕ – арнайы емтиханның/шығармашылық емтиханның бағасы;

БС-бағалар саны;

 1. Орташа конкурстық бал тең болған кезде білім туралы құжаттың орташа балы, сондай-ақ № 264 қаулыға сәйкес квота санаты ескеріледі.
 2. Басқа елдің білім туралы құжаты бар адамдар үшін білім туралы құжатта осы Қағидаларға 5-қосымшада көрсетілген міндетті және бейінді пәндер болмаған кезде міндетті және бейінді пәндердің тізбесін ақпараттық жүйе арқылы ТжКОББ ұйымдарының қабылдау комиссиялары белгілейді.

63.Мемлекеттік тапсырысы бойынша бөлінбеген орындар, мамандықтар бойынша топтар (15 адамнан кем) жинақталмаған, қамтылмаған талапкерлер болған кезде күнтізбелік жылдың 29 тамызына дейін №122 бұйрыққа сәйкес мамандықтар және ТжКОББ ұйымдары бойынша мемлекеттік тапсырысын қайта бөлу жүргізіледі.

 1. Білім басқармасы негізгі орта білім беру базасында оқуға түсушілер арасында конкурс қорытындыларын ресми интернет - ресурстарда күнтізбелік жылдың 23 тамызында, жалпы орта білім беру базасында күнтізбелік жылдың 25 тамызында жариялайды, сондай-ақ талапкерлерді конкурстың қорытындылары туралы ақпараттық жүйе арқылы хабардар етеді.
 2. Білім беру, мәдениет және спорт саласындағы уәкілетті органдардың құзыретіндегі ТжКОББ ұйымдары Конкурс қорытындысын күнтізбелік жылдың 5 тамызына ресми интернет – ресурстарда жариялайды.
 3. Орта буын, қолданбалы бакалавр мамандарын даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары бойынша білім алушылардың құрамына қабылдау ТжКОББ ұйымы басшысының бұйрығымен қабылдау комиссиясы отырысының хаттамасы негізінде жүргізіледі:

1) күндізгі оқу нысанына-күнтізбелік жылдың 31 тамызына дейін;

2) оқудың кешкі және сырттай нысанына-күнтізбелік жылдың 30 қыркүйегіне дейін;

3) білім беру, мәдениет және спорт саласындағы уәкілетті органдардың құзыретіндегі ТжКОББ ұйымдарына күнтізбелік жылдың 10 тамызына дейін.

 1. Білікті жұмысшы кадрларды даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламалары бойынша білім алушылардың құрамына қабылдау:

1) оқудың күндізгі нысанына-күнтізбелік жылдың 31 тамызына дейін әңгімелесу нәтижелері бойынша;

2) оқудың кешкі нысанына-негізгі орта немесе жалпы орта білімі туралы құжаттарда көрсетілген бейіндік пәндер бойынша бағалары, әңгімелесу нәтижелері ескеріле отырып іріктеу негізінде күнтізбелік жылдың 30 қыркүйегі аралығында өткізіледі.

 1. Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасына қатысушыларды оқуға қабылдау Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 26 қарашадағы № 646 бұйрығына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17800 болып тіркелген) сәйкес жүзеге асырылады.
 2. Қабылдау комиссиялары оқуға түсушілерді қабылдау нәтижелері туралы ақпаратты орта буын және қолданбалы бакалавр мамандарын даярлауды көздейтін оқудың күндізгі нысанына күнтізбелік жылдың 31 тамызына дейін, білікті жұмысшы кадрларды даярлау – күнтізбелік жылдың 31 тамызына дейін, оқудың кешкі және сырттай нысанына күнтізбелік жылдың 30 қыркүйегіне дейін ақпараттық стенділерге немесе ТжКОББ ұйымының интернет – ресурстарына орналастыру арқылы жеткізеді.

 

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техникалық және кәсіптік, орта

білімнен кейінгі білімнің білім

беру бағдарламаларын іске

асыратын білім беру

ұйымдарына оқуға

қабылдаудың үлгілік қағидаларына

1-қосымша

 

«Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарына құжаттар қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1

Көрсетілетін қызметті берушінің атауы

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары (бұдан әрі - көрсетілетін қызметті беруші).

2

Мемлекеттік көрсетілетін қызметті ұсыну тәсілдері

1) техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары;

2) «электрондық үкіметтің» www. egov. kz веб-порталы (бұдан әрі - портал).

3

Мемлекеттікқызмет көрсету мерзімі

Көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасы тапсырылған сәттен бастап орта буын және қолданбалы бакалавр мамандарын даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламалары бойынша түсетін көрсетілетін қызметті алушылар үшін:

1) білікті жұмысшы кадрларды даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламалары бойынша, арнайы оқу бағдарламалары бойынша, сондай-ақ рухани (діни) білім беру ұйымдарына, қылмыстық – атқару жүйесінің түзеу мекемелеріндегі білім беру ұйымдарына - күнтізбелік жылдың 25 маусымы мен 25 тамызы аралығында, оқудың кешкі нысанына - күнтізбелік жылдың 25 маусымы мен 20 қыркүйегі аралығында;

2) орта буын және қолданбалы бакалавр мамандарын даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары бойынша оқудың күндізгі нысанына: мемлекеттік тапсырыс бойынша негізгі орта білім базасында күнтізбелік жылдың 25 маусымы мен 18 тамызы аралығында, жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім базасында күнтізбелік жылдың 25 маусымы мен 20 тамызы аралығында, ақылы негізде 25 маусымы мен 25 тамыз аралығында, оқудың кешкі және сырттай нысанына - күнтізбелік жылдың 25 маусымы мен 20 қыркүйегі аралығында, шығармашылық дайындықты талап ететін мамандықтар бойынша -күнтізбелік жылдың 25 маусымы мен 20 шілдесі аралығында, педагогикалық мамандықтар бойынша - күнтізбелік жылдың 25 маусымы мен 15 тамызы аралығында жүзеге асырылады;

3) көрсетілетін қызметті алушының құжаттар топтамасын тапсыруы үшін күтудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты - 15 минут;

4) қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты - 15 минут.

4

Көрсету нысаны

Электронды (ішінара автоматтандырылған)/қағаз түрінде

5

Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі

Осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беретін оқу орнына құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат немесе Стандарттың 9-тармағында баяндалған негіздерге сәйкес құжаттарды одан әрі қараудан дәлелді бас тарту және осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес қолхат беру.
Портал арқылы жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті тұлғасының электрондық цифрлық қолтаңбасы (бұдан әрі - ЭЦҚ) қойылған электрондық құжат нысанында хабарлама жолданады.
Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мерзімде мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нәтижесін алуға өтініш білдірмеген жағдайда, көрсетілетін қызметті беруші оларды көрсетілетін қызметті алушы алғанға дейін қабылдау орны бойынша сақтауды қамтамасыз етеді.

6

Мемлекеттік қызмет көрсету кезінде көрсетілетін қызметті алушыдан алынатын төлем мөлшері және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда оны алу тәсілдері

Тегін

7

Жұмыс кестесі

қызметті беруші: Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбіден бастап сенбіні қоса алғанда көрсетілетін қызмет берушінің белгіленген жұмыс кестесіне сәйкес сағат 13.00-ден 14.00-ге дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін.
портал: жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты техникалық үзілістерді қоспағанда тәулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс және мереке күндері жүгінген кезде мемлекеттік қызмет көрсетуге өтініштерді қабылдау және нәтижелерді беру келесі жұмыс күнімен жүзеге асырылады).

Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары:
1) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің www. edu. gov. kz интернет-ресурсында;
2) www. egov. kz порталында орналасқан.

8

Құжаттардың тізбесі

көрсетілетін қызметті берушіге:
1) құжаттарды қабылдау туралы өтініш;
2) білімі туралы құжаттың түпнұсқасы;
3) 3x4 см көлеміндегі 4 дана фотосурет;
4) «Денсаулық сақтау саласындағы есепке алу құжаттамасының нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2020 жылғы 30 қазандағы № ҚР ДСМ-175/2020 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21759 болып тіркелген) бекітілген № 075-У нысаны бойынша медициналық анықтама, I және II топтағы мүгедектер мен бала жасынан мүгедектер үшін «Денсаулық сақтау саласындағы есепке алу құжаттамасының нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2020 жылғы 30 қазандағы № ҚР ДСМ-175/2020 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21759 болып тіркелген) № 031-У нысаны бойынша медициналық-әлеуметтік сараптама қорытындысы;

5) жеке басын куәландыратын құжат (тұлғаны салыстыру үшін). Көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куәландыратын құжаттарды жеке өзі немесе заңды өкілдері ұсынады.
Көрсетілетін қызметті алушылар – шетелдіктер және азаматтығы жоқ адамдар олардың мәртебесін айқындайтын, тұрғылықты жері бойынша тіркелгендігі туралы белгісі бар құжатты ұсынады:

1) шетелдік – шетелдіктің Қазақстан Республикасында тұруға ықтияр хаты;

2) азаматтығы жоқ тұлға – азаматтығы жоқ тұлғаның куәлігі;
3) босқын – босқын куәлігі;

4) пана іздеуші тұлға – пана іздеуші тұлғаның куәлігі;

5) қандас – қандас куәлігі.

Порталға:
1) көрсетілетін қызметті алушының нақты тұрғылықты жері көрсетілген, оның өкілінің ЭЦҚ қойылған көрсетілетін қызметті алушының ата-анасының (немесе оның заңды өкілдерінің) бірінің электрондық құжат нысанындағы өтініші;
2) білімі туралы құжаттың электрондық көшірмесі немесе электрондық түрдегі білім туралы құжат;
3) «Денсаулық сақтау саласындағы есепке алу құжаттамасының нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2020 жылғы 30 қазандағы № ҚР ДСМ-175/2020 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21759 болып тіркелген) бекітілген № 075-У нысаны бойынша медициналық анықтаманың, I және II топтағы мүгедектер мен бала жасынан мүгедектер үшін «Денсаулық сақтау саласындағы есепке алу құжаттамасының нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2020 жылғы 30 қазандағы № ҚР ДСМ-175/2020 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21759 болып тіркелген) бекітілген № 031-У нысаны бойынша медициналық-әлеуметтік сараптама қорытындысының электрондық көшірмелері;
4) 3x4 см көлеміндегі цифрлық фотосурет;
Көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді көрсетілетін қызметті беруші тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден «электрондық үкімет» шлюзі арқылы алады.
Портал арқылы жүгінген кезде көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжат нысанында мемлекеттік қызмет көрсету үшін сұрау салудың қабылданғаны туралы хабарлама-есеп жіберіледі.
Көрсетілетін қызметті алушыға осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат беріледі, онда:

1) тапсырылған құжаттардың тізбесі;

2) құжаттарды қабылдап алған қызметкердің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), лауазымы, сондай-ақ байланыс деректері көрсетіледі.

Белгілі бір аумақта тиісті мемлекеттік органдар шектеу іс-шараларын жүзеге асырған, төтенше жағдай енгізілген, әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар туындаған жағдайларда көрсетілетін қызметті алушылар осы тармақтың бірінші абзацының 4) тармақшасында және екінші абзацының 3) тармақшасында көрсетілген құжаттарды шектеу іс-шараларының алынуына, төтенше жағдайдың тоқтатылуына қарай тікелей білім беру ұйымдарына ұсынады.

9

Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту үшін негіздер

1) көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін ұсынған құжаттарының және (немесе) олардағы деректердің (мәліметтердің) дұрыс еместігінің анықталуы;

2) көрсетілетін қызметті алушының және (немесе) мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті материалдар, деректер мен мәліметтердің осы Қағидаларда белгіленген талаптарға сәйкес келмеуі негіз болып табылады;
3) көрсетілетін қызметті алушыға қатысты соттың заңды күшіне енген үкімінің болуы, оның негізінде көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік көрсетілетін қызметті алумен байланысты арнаулы құқығынан айырылуы.

10

Мемлекеттік қызмет көрсетудің, оның ішінде электрондық нысанда көрсетілетін қызметтің ерекшеліктерін ескере отырып қойылатын өзге де талаптар

1) Көрсетілетін қызметті алушы электрондық цифрлық қолтаңбасы болған жағдайда электрондық нысанда портал арқылы немесе көрсетілетін қызметті алушының ұялы байланыс операторы ұсынған абоненттік нөмірін порталдың есептік жазбасына тіркеген және қосқан жағдайда бір реттік парольмен куәландырылған жағдайда мемлекеттік көрсетілетін қызметті алады;

2) Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі мен мәртебесі туралы ақпаратты қашықтықтан қол жеткізу режимінде порталдағы «жеке кабинеті», көрсетілетін қызметті берушінің анықтама қызметтері, сондай-ақ Бірыңғай байланыс орталығы «1414», 8 800 080 7777 арқылы алады.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техникалық және кәсіптік,

орта білімнен кейінгі білімнің

білім беру бағдарламаларын іске

асыратын білім беру

ұйымдарына оқуға

қабылдаудың үлгілік

қағидаларына

2-қосымша

 

 

Нысан

 

Көрсетілетін қызметті

алушының тегі, аты, әкесінің

аты (бұдан әрі - Т.А.Ә.

(бар болған жағдайда) немесе

көрсетілетін қызметті алушы

ұйымының атауы
_____________________________________
(көрсетілетін қызмет алушының

мекенжайы)

                         

Құжаттарды қабылдаудан бас тартқаны туралы қолхат

      

        «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 19-1 бабын басшылыққа ала отырып, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымы ___________________________________ (мекенжайы көрсетілсін) Сіздің «Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарына құжаттар қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында көзделген тізбеге сәйкес толық құжаттар топтамасын ұсынбауыңызға байланысты және (немесе) қолданыс мерзімі өткен құжаттарды _________ мемлекеттік қызмет көрсету үшін құжаттарды қабылдаудан бас тартады, атап айтқанда:

 

      Жоқ құжаттардың атауы:

      1) ____________________;

      2) ____________________;

      3)....

      Осы қолхат әр тарапқа бір-бірден 2 данада жасалды.

      Мемлекеттік корпорация қызметкерінің/

      білім беру ұйымы қызметкерінің Т.А.Ә.

      (бар болған жағдайда) _________ (қолы)

      Орындаушының Т.А.Ә.

      Телефоны __________

 

      Алдым: Т.А.Ә. /көрсетілетін қызметті алушының қолы

      20 ___ ж. "___" ______________

 

 

 

 

 

Техникалық және кәсіптік,

орта білімнен кейінгі білімнің

білім беру бағдарламаларын іске

асыратын білім беру

ұйымдарына оқуға

қабылдаудың үлгілік

қағидаларына

3-қосымша

 

Нысан

 

                  Көрсетілетін қызметті алушыдан құжаттардың алынғаны туралы қолхат

 

Оқу орны _________________________________________________________________

(оқу орнының атауы)

      __________________________________________________________________________

(елді мекен, аудан, қала және облыс атауы)

 

      Құжаттардың қабылданғаны туралы № _________ қолхат

      _____________________________ мынадай құжаттар алынды:

      (көрсетілетін қызметті алушының Т.А.Ә. (бар болса)

 

 1. Өтініш
 2. ________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

      Қабылдады Т.А.Ә. (бар болса) _________ (қолы)

 

      20__ ж. "__" _____________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техникалық және кәсіптік, орта

білімнен кейінгі білімнің білім

беру бағдарламаларын іске

асыратын білім беру

ұйымдарына оқуға

қабылдаудың үлгілік

қағидаларына

4-қосымша

 

Арнаулы және (немесе) шығармашылық емтихандарды өткізу нысаны

      

Техникалық және кәсіптік білім мамандықтарының коды

Мамандықтың атауы

Арнаулы және (немесе) шығармашылық емтихандарды өткізу нысаны

Негізгі орта (жалпы негізгі) білім базасында, бастауыш ("Хореография өнері" мамандығы (біліктілігі "Балет әртісі") білім базасында

Орта (жалпы орта) білім базасында

011 Образование

01120100

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту

Кәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу, оның ішінде педагогикалық жағдайды шешу

Кәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу, оның ішінде педагогикалық жағдайды шешу

01130100

Тәрбие жұмысын ұйымдастыру (деңгейлері бойынша)

Кәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу, оның ішінде педагогикалық жағдайды шешу

Кәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу, оның ішінде педагогикалық жағдайды шешу

01130200

Қосымша білім беру

Кәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу, оның ішінде педагогикалық жағдайды шешу

Кәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу, оның ішінде педагогикалық жағдайды шешу

01140100

Бастауыш білім беру педагогикасы мен әдістемесі

Кәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу, оның ішінде педагогикалық жағдайды шешу

Кәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу, оның ішінде педагогикалық жағдайы шешу

01140200

Музыкалық білім беру

Кәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу, оның ішінде педагогикалық жағдайды шешу. Музыкалық шығарманы орындау

Кәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу, оның ішінде педагогикалық жағдайды шешу. Музыкалық шығарманы орындау

01140300

Көркем еңбек

Кәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу, оның ішінде педагогикалық жағдайды шешу

Кәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу, оның ішінде педагогикалық жағдайы шешу

01140400

Өзін-өзі тану

Кәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу, оның ішінде педагогикалық жағдайды шешу

Кәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу, оның ішінде педагогикалық жағдайы шешу

01140500

Дене тәрбиесі және спорт

Кәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу, оның ішінде педагогикалық жағдайды шешу.

Кәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу, оның ішінде педагогикалық жағдайды шешу.

01140600

Негізгі орта білім берудегі тіл мен әдебиетті оқытудың педагогикасы мен әдістемесі

Кәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу, оның ішінде педагогикалық жағдайды шешу

Кәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу, оның ішінде педагогикалық жағдайы шешу

01140700

Информатика

Кәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу, оның ішінде педагогикалық жағдайды шешу

Кәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу, оның ішінде педагогикалық жағдайы шешу

 01140800

Кәсіптік оқыту (салалар бойынша)

Кәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу, оның ішінде педагогикалық жағдайды шешу

Кәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу, оның ішінде педагогикалық жағдайы шешу

021 Искусство

02110100

Операторлық өнер

Шығармашылық бағыттағы кәсіпті игеруге қабілеттері мен жеке алғышарттарын анықтау үшін сұхбат

Шығармашылық бағыттағы кәсіпті игеруге қабілеттері мен жеке алғышарттарын анықтау үшін сұхбат

02150200

Дыбыс операторлық шеберлік

Кәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу, сольфеджиодан ауызша емтихан

Кәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу, сольфеджиодан ауызша емтихан

02110300

Графикалық және мультимедиялық дизайн

Сурет және кескіндеме, композиция

Сурет және кескіндеме, композиция

02110400

Баспа ісі

Кәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу

Кәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу

02110500

Полиграфиялық және орау өндірісінің технологиясы

Кәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу

Кәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу

02120100

Интерьер дизайны

Сурет және кескіндеме, композиция

Сурет және кескіндеме, композиция

02120200

 

Киім дизайны

Сурет және кескіндеме, композиция

Сурет және кескіндеме, композиция

02120300

Өнеркәсіп өнімдерінің дизайны

Сурет және кескіндеме, композиция

Сурет және кескіндеме, композиция

02130100

Кескіндеме, мүсін және графика (түрлері бойынша)

Сурет және кескіндеме, композиция

Сурет және кескіндеме, композиция

02130200

Каллиграфия

Кәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу

Кәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу

02140100

Сәндік қолданбалы және халықтық кәсіпшілік өнері (бейін бойынша)

Сурет және кескіндеме, композиция

Сурет және кескіндеме, композиция

02140200

Зергерлік іс

Сурет және кескіндеме, композиция

Сурет және кескіндеме, композиция

02150100

Аспаптық орындау (аспап түрлері бойынша)

Музыкалық шығарма орындау, сольфеджиодан ауызша емтихан

Музыкалық шығарма орындау, сольфеджиодан ауызша емтихан

02150200

Музыка теориясы

Сольфеджиодан ауызша емтихан, музыка әдебиетінен ауызша емтихан

Сольфеджиодан ауызша емтихан, музыка әдебиетінен ауызша емтихан

02150300

Вокалдық өнер

Музыкалық шығарма орындау, сольфеджиодан ауызша емтихан

Музыкалық шығарма орындау, сольфеджиодан ауызша емтихан

02150400

Хорды дирижерлау

Музыкалық шығарма орындау, сольфеджиодан ауызша емтихан

Музыкалық шығарма орындау, сольфеджиодан ауызша емтихан

02150500

Актерлік өнер

Актерлік шеберлік, сахна тілі

Актерлік шеберлік, сахна тілі

02150600

Цирк өнері

Акробатика және гимнастика, эквилибристика

Акробатика және гимнастика, эквилибристика

02150700

Хореографиялық өнері

Кәсіби жарамдылық (сыртқы сахналық және кәсіби физикалық параметрлері) Сахналық қойылым (би үйлесімділігі, әртіс өнері, музыкалық-ырғақтық қабілеті)

Кәсіби жарамдылық (сыртқы сахналық және кәсіби физикалық параметрлері) Сахналық қойылым (би үйлесімділігі, әртіс өнері, музыкалық-ырғақтық қабілеті)

02150800

Театр-декорациялық өнері (бейін бойынша)

Сурет және кескіндеме, композиция

Сурет және кескіндеме, композиция

02150900

Әлеуметтік-мәдени қызмет (түрлері бойынша)

Экзерсис пен комбинация (немесе этюдтар және қойылымдар), Шығармашылық қабілеттерін айқындау

Экзерсис пен комбинация (немесе этюдтар және қойылымдар), Шығармашылық қабілеттерін айқындау

02151000

Халықтық көркем шығармашылығы (түрлері бойынша)

Экзерсис пен комбинация (немесе этюдтар және қойылымдар), Шығармашылық қабілеттерін айқындау

Экзерсис пен комбинация (немесе этюдтар және қойылымдар), Шығармашылық қабілеттерін айқындау

02210100

Исламтану

Кәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу

Кәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу

02210200

Теология

Кәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу

Кәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу

02210300

Хадистану

Кәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу

Кәсіби жарамдылықты анықтау үшін әңгімелесу

03220100

Библиотечное дело

Әдебиет бойынша ауызша емтихан

Әдебиет бойынша ауызша емтихан

 

 

 

 

 

 

 

Техникалық және кәсіптік

білімнің білім беру

бағдарламаларын іске асыратын

білім беру ұйымдарына оқуға

қабылдаудың үлгілік қағидаларына

5-қосымша

 

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім мамандықтарының бейіні бойынша жалпы білім беру пәндерінің тізбесі

 

Техникалық және кәсіптік білім мамандығының коды

Мамандықтың атауы

Бейіндік пән атауы

 

Негізгі орта білім (жалпы негізгі)

Орта білім (жалпы орта)

 
 

011 Білім

 

01120100

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту

Әдебиет (оқыту тілдері бойынша)

Биология

Биология

Әдебиет (оқыту тілдері бойынша)

 

01130100

Тәрбие жұмысын ұйымдастыру (деңгейлері бойынша)

Биология

Әдебиет (оқыту тілдері бойынша)

Биология

Әдебиет (оқыту тілдері бойынша)

 

01130100

Логопедия

 

 

Биология

Әдебиет (оқыту тілдері бойынша)

 

01130200

Қосымша білім беру

Биология

Әдебиет

Биология

Әдебиет

 

01140100

Бастауыш білім беру педагогикасы мен әдістемесі

 Алгебра

 Биология

 Алгебра

 Биология

 

01140200

Музыкалық білім беру

1 шығармашылық емтихан

 

Қазақстан тарихы

1 шығармашылық емтихан

Әдебиет (оқыту тілдері бойынша)

 

01140300

Көркем еңбек

2 шығармашылық емтихан

 

-

2 шығармашылық емтихан

 

-

 

01140400

Өзін-өзі тану

Қазақстан тарихы

Әдебиет (оқыту тілдері бойынша)

Алгебра және анализ бастамалары

Әдебиет (оқыту тілдері бойынша)

 

01140500

Дене тәрбиесі және спорт

 

Мамандандыру бойынша нормативтерді тапсыру. Карантин жағдайларында, әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларда спорттық көрсеткіштер және жетістіктер бойынша портфолио

Биология

Мамандандыру бойынша нормативтерді тапсыру. Карантин жағдайларында, әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларда спорттық көрсеткіштер және жетістіктер бойынша портфолио

Биология

 

01140600

Негізгі орта білім берудегі тіл мен әдебиетті оқытудың педагогикасы мен әдістемесі

 Әдебиет (оқыту тілдері бойынша)

Дүниежүзі тарихы

 Әдебиет (оқыту тілдері бойынша)

 Дүниежүзі тарихы

 

01140700

Информатика

Алгебра

Информатика

Алгебра және анализ бастамалары

Информатика

 

01140800

Кәсіптік оқыту (салалар бойынша)

Алгебра

Информатика

Алгебра және анализ бастамалары

Информатика

 

021 Өнер

 

02110100

Операторлық өнер

2 шығармашылық емтихан

 

-

2 шығармашылық емтихан

 

-

 

02150200

Дыбыс операторлық шеберлік

2 шығармашылық емтихан

 

-

2 шығармашылық емтихан

 

-

 

02110300

Графикалық және мультимедиялық дизайн

2 шығармашылық емтихан

 

-

2 шығармашылық емтихан

 

-

 

02110400

Баспа ісі

Әдебиет (оқыту тілдері бойынша

 Информатика

Әдебиет (оқыту тілдері бойынша

 Информатика

 

02110500

Полиграфиялық және орау өндірісінің технологиясы

 Алгебра

 Физика

Алгебра және анализ бастамалары

 Физика

 

02120100

Интерьер дизайны

2 шығармашылық емтихан

 

-

2 шығармашылық емтихан

 

-

 

02120200

Киім дизайны

 

Алгебра

 

Информатика

Алгебра және анализ бастамалары

 

Информатика

 

02120300

Өнеркәсіп өнімдерінің дизайны

2 шығармашылық емтихан

 

-

2 шығармашылық емтихан

 

-

 

02130100

Кескіндеме, мүсін және графика (түрлері бойынша)

2 шығармашылық емтихан

 

-

2 шығармашылық емтихан

 

-

 

02130200

 Каллиграфия

Қазақстан тарихы

География

Дүниежүзі тарихы

География

 

02140100

Сәндік қолданбалы және халықтық кәсіпшілік өнері (бейін бойынша)

2 шығармашылық емтихан

 

-

2 шығармашылық емтихан

 

-

 

02140200

Зергерлік іс

2 шығармашылық емтихан

 

-

2 шығармашылық емтихан

 

-

 

02150100

Аспаптық орындау (аспап түрлері бойынша)

2 шығармашылық емтихан

 

-

2 шығармашылық емтихан

 

-

 

02150200

Музыка теориясы

2 шығармашылық емтихан

 

-

2 шығармашылық емтихан

 

-

 

02150300

Вокалдық өнер

2 шығармашылық емтихан

 

-

2 шығармашылық емтихан

 

-

 

02150400

Хорды дирижерлау

2 шығармашылық емтихан

 

-

2 шығармашылық емтихан

 

-

 

02150500

Актерлік өнер

2 шығармашылық емтихан

 

-

2 шығармашылық емтихан

 

-

 

02150600

Цирк өнері

2 шығармашылық емтихан

 

-

2 шығармашылық емтихан

 

-

 

02150700

Хореографиялық өнері

2 шығармашылық емтихан

 

-

2 шығармашылық емтихан

 

-

 

02150800

Театр-декорациялық өнері (бейін бойынша)

2 шығармашылық емтихан

 

-

2 шығармашылық емтихан

 

-

 

02150900

Әлеуметтік-мәдени қызмет (түрлері бойынша)

2 шығармашылық емтихан

 

-

2 шығармашылық емтихан

 

-

 

02151000

Халықтық көркем шығармашылығы (түрлері бойынша)

2 шығармашылық емтихан

 

-

2 шығармашылық емтихан

 

-

 

022 Гуманитарлық ғылымдар (тілдерден басқа)

 

02210100

Исламтану

Қазақстан тарихы

География

Дүниежүзі тарихы

География

 

02210200

Теология

Қазақстан тарихы

География

Дүниежүзі тарихы

География

 

02210300

 Хадистану

Қазақстан тарихы

География

Дүниежүзі тарихы

География

 

02310100

Аударма ісі (түрлері бойынша)

Шетел тілі

Әдебиет (оқыту тілдері бойынша)

Шетел тілі

Әдебиет (оқыту тілдері бойынша)

 

03 Әлеуметтік ғылымдар және ақпарат

 

03220100

Кітапхана ісі

Әдебиет (оқыту тілдері бойынша)

Қазақстан тарихы

Әдебиет (оқыту тілдері бойынша)

Дүниежүзі тарихы

 

03220200

Басқаруды құжаттамалық қамтамасыз ету және мұрағаттану

Әдебиет (оқыту тілдері бойынша)

Қазақстан тарихы

Әдебиет (оқыту тілдері бойынша)

Дүниежүзі тарихы

 

04 Кәсіпкерлік, басқару және құқық

 

04110100

Есеп және аудит

Алгебра

Информатика

Алгебра және анализ бастамалары

Информатика

 

04120100

Банк және сақтандыру ісі

Алгебра

Информатика

Алгебра және анализ бастамалары

Информатика

 


04120200

Бағалау (түрлері бойынша)

Алгебра

Информатика

Алгебра және анализ бастамалары

Информатика

 

04130100

Менеджмент (қолдану салалары бойынша)

Алгебра

Информатика

Алгебра және анализ бастамалары

Информатика

 

04130200

Логистика (салалар бойынша)

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

 

04140100

Маркетинг (салалар бойынша)

Алгебра

Химия

Алгебра және анализ бастамалары

Химия

 

042 Құқық

 

04210100

Құқықтану

Құқық негіздері

Әдебиет (оқыту тілдері бойынша)

Дүниежүзі тарихы

Құқық негіздері

 

052 Қоршаған орта

 

05220100

Экология және табиғатты қорғау қызметі (түрлері бойынша)

Алгебра

Химия

Химия

География

 

05220200

Табиғи ресурстарды қорғау және ұтымды пайдалану (салалар бойынша)

Алгебра

Химия

Алгебра және анализ бастамалары

Химия

 

053 Физикалық ғылымдар

 

05320100

Геологиялық суретке түсіру, пайдалы қазба кен орындарын іздеу мен барлау (түрлері бойынша)

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Химия

 

05320200

Пайдалы қазба кен орындарын іздеу мен барлаудың технологиясы мен техникасы

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Химия

 

05320300

Гидрогеология және инженерлік геология

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Химия

 

05320400

Пайдалы қазбалар кен орындарын іздеу мен барлаудың геофизикалық әдістері

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Химия

 

05320500

Метеорология

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

 

054 Математика және статистика

 

05420100

Статистика

Алгебра

Информатика

Алгебра және анализ бастамалары

Информатика

 

061 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

 

06120100

Есептеу техникасы және ақпараттық желілер (түрлері бойынша)

Алгебра

Информатика

Алгебра және анализ бастамалары

Информатика

 

06120200

Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері

Алгебра

Информатика

Алгебра және анализ бастамалары

Информатика

 

06130100

Бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша)

Алгебра

Информатика

Алгебра және анализ бастамалары

Информатика

 

068 Ақпараттық және коммуникациялық технологияларға қатысты пәнаралық бағдарламалар мен біліктіліктер

 

06880100

Аддитивті өндіріс технологиясы

 Химия

Информатика 

 Химия

Информатика 

 

071 Инженерия және инженерлік іс

 


07110100

Химиялық технология және өндіріс (түрлері бойынша)

Химия

Физика

Химия

Физика

 


07110200

Коксохимиялық өндірісі

Химия

Физика

Химия

Физика

 

07110300

Изотоптарды бөлу технологиясы және вакуумдық техника

Химия

Физика

Химия

Физика

 

07110400

Зертханалық технология

Химия

Физика

Химия

Физика

 


07110500

Мұнай мен газды қайта өңдеу технологиясы

Химия

Физика

Химия

Физика

 

07120100

Қалдықтарды қайта өңдеу

Химия

Биология

Химия

Биология

 

07120200

Экологиялық қондырғыларды пайдалану және қызмет көрсету

Химия

Физика

Химия

Физика

 

07130100

Электр жабдықтары (түрлері және салалары бойынша)

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

 

07130200

Электрмен қамтамасыз ету (салалар бойынша)

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

 

07130300

Жылу электр станцияларының жылу энергетикалық қондырғылары

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

 

07130400

Жылу техникалық жабдықтар және жылу мен жабдықтау жүйелері (түрлері бойынша)

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

 

07130500

Жаңартылатын энергетика

Алгебра

Физика

Физика

Алгебра и начала анализа

 

07130600

Темір жолдың электротехникалық жүйелерін электрмен жабдықтау, пайдалану, жөндеу және техникалық қызмет көрсету

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Информатика

 

07130700

Электромеханикалық жабдықтарға техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану (түрлері және салалары бойынша)

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

 Информатика

 

07140100

Технологиялық процесстерді автоматтандыру және басқару (бейін бойынша)

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

 

07140200

Өндірістің автоматтандырылған жүйелеріне қызмет көрсету және жөндеу (салалар бойынша)

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

 Физика

 

07140300

Мехатроника (салалар бойынша)

Физика

Информатика

Физика

Информатика

 

07140400

Робототехника және кірістірілетін жүйелер (салалар бойынша)

Физика

Информатика

Физика

Информатика

 


07140500

Сандық техника (түрлері бойынша)

Физика

Информатика

Физика

Информатика

 


07140600

Медициналық техниканы монтаждау, техникалық қызмет көрсету және жөндеу

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

 

07140700

Автоматика, телемеханика және темір жол көлігіндегі қозғалысты басқару

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

 

07140800

Темір жол көлігінде жедел технологиялық байланыс құрылғыларын пайдалану

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

 

07140900

Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар

Алгебра

Физика

Физика

Информатика

 

07141000

Пошта байланысы

Алгебра 

Физика 

 Алгебра және анализ бастамалары

Информатика 

 

07150100

Машина жасау технологиясы (түрлері бойынша)

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Информатика

 

07150200

Нақты машина жасау

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

 

07150300

Токарлық іс (түрлері бойынша)

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

 


07150400

Металл өңдеу (түрлері бойынша)

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

 


07150500

Дәнекерлеу ісі (түрлері бойынша)

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Информатика

 

07150600

Слесарлық іс (салалар және түрлері бойынша)

Физика

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

 

07150700

Жүк көтергіш машиналар мен транспортерлер

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

 

07150800

Геологиялық барлау жабдықтары

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

 


07150900

Тоңазытқыш-компрессорлық машиналар мен қондырғыларды пайдалану мен монтаждау

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

 

07151000

Полиграфиялық өндіріс жабдықтарын пайдалану және жөндеу

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

 


07151100

Машиналар мен жабдықтарды пайдалану (өнеркәсіп салалары бойынша)

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

 

07151200

Құю өндірісі

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

 

07151300

Қара металдар металлургиясы

Алгебра

Физика

Химия

Физика

 

07151400

Түсті металдар металлургиясы

Алгебра

Физика

Химия

Физика

 

07151500

Домна пешіне қызмет көрсету және жөндеу

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

 

07151600

Болатты пештен тыс өңдеу

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

 

07151700

Отқа төзімді заттар өндірісі

Алгебра

Физика

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

 

07151800

Прокаттау өндірісі

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

 

07151900

Құбыр өндірісі

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

 

07160100

Радиоэлектронды көлік жабдықтарын пайдалану және техникалық қызмет көрсету (көлік түрлері бойынша)

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

 

07160200

Теңіз техникасын электрорадиолық монтаждау

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Информатика

 


07160300

Темір жол жылжымалы құрамының өндірісі (түрлері бойынша

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

 

07160400

Темір жол көлігінің көтергіш-көлік, құрылыс-жол машиналары мен механизмдерін техникалық пайдалану

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

 

07160500

Темір жолдың жылжымалы құрамын пайдалану, жөндеу және техникалық қызмет көрсету

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

 


07160600

Темір жолдың вагондар мен рефрижераторлы жылжымалы құрамын пайдалану, жөндеу және техникалық қызмет көрсету

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

 

07160700

Қалалық электр көлігін пайдалану, техникалық қызмет көрсету және жөндеу

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

 

07160800

Жердегі авиациялық радиэлектронды жабдықтарды техникалық пайдалану

Физика

Шетел тілі

Физика

Шетел тілі

 

07160900

Жердегі қызмет көрсету әуе кемесі

Физика

Шетел тілі

Физика

Шетел тілі

 

07161000

Әуе кемесіне техникалық қызмет көрсету және жөндеу

Физика

Шетел тілі

Физика

Шетел тілі

 


07161100

Қашықтықтан басқарылатын авиациялық жүйе

Алгебра

Шетел тілі

Алгебра және анализ бастамалары

Шетел тілі

 

07161200

Әуе кемелерін пайдалану және ұшу-ақпараттық қамтамасыз ету

Алгебра

Шетел тілі

Алгебра және анализ бастамалары

Шетел тілі

 

07161300

Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

 


07161400

Автомобиль құрастыру

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

 

07161500

Кеме жасау және кеме машиналары мен механизмдеріне техникалық қызмет көрсету

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Информатика

 

07161600

Ауыл шаруашылығын механикаландыру

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

 

07161700

Ауыл шаруашылығы техникасын пайдалану, техникалық қызмет көрсету және жөндеу

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

 

072 Өндірістік және өңдеу салалары

 

07210100

Ет және ет өнімдерін өндіру

Химия

Биология

Химия

Биология

 

07210200

Сүт және сүт өнімдерін өндіру

Химия

Биология

Химия

Биология

 


07210300

Нан пісіру, макарон және кондитер өндірісі

Химия

Биология

Химия

Биология

 

07210400

Қант өндірісі

Химия

Биология

Химия

Биология

 

07210500

Тұрмыстық (асханалық) тұзды өндіру және өңдеу

Химия

Биология

Химия

Биология

 

07210600

Сыра, алкогольсіз сусындар және спиртті ішімдіктер өндірісі

Химия

Биология

Химия

Биология

 

07210700

Майлар және май алмастырғыштар өндірісі

Химия

Биология

Химия

Биология

 

07210800

Темекі өнімдерінің өндірісі

Биология

Физика

Химия

Физика

 

07210900

Балық өндірісі

Биология

Химия

Химия

Биология

 


07211000

Жемістер мен көкөністерді сақтау және қайта өңдеу

Химия

Биология

Химия

Биология

 

07211100

Консервілер және тағам концентраттарын өндіру

Химия

Биология

Химия

Биология

 

07211200

Элеватор, ұн тарту, жарма және құрама жем өндірісі

Биология

Химия

Химия

Биология

 

07211300

Тағам өндірісінің технологиясы

Химия

Биология

Химия

Биология

 

07211400

Өсімдік шаруашылығы өнімдерін өндіру және қайта өңдеу технологиясы

Биология

Химия

Биология

Химия

 

07220100

Құрылыс бұйымдары мен конструкцияларын өндіру

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

 

07220200

Темір-бетон және металл бұйымдарын өндіру (түрлері бойынша)

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

 

07220300

Химиялық талшықтар өндірісі

Химия

Физика

Химия

Физика

 


07220400

Шыныталшық және шыныдан жасалған заттар өндірісі

Химия

Физика

Химия

Физика

 

07220500

Шина өндірісі

Химия

Алгебра

Химия

Алгебра және анализ бастамалары

 


07220600

Резеңке-техникалық өндірісі

Химия

Алгебра

Химия

Алгебра және анализ бастамалары

 

07220700

Полимерлік өндіріс технологиясы

Химия

Алгебра

Химия

Алгебра және анализ бастамалары

 

07220800

Кабель өндірісі

Алгебра

Химия

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

 

07220900

Керамикалық өндіріс

Химия

Физика

Химия

Физика

 

07221000

Фарфор және фаянс бұйымдарын дайындау

Химия

Алгебра

Химия

Алгебра және анализ бастамалары

 

07221100

Қиын балқитын бейметалл және силикатты материалдар мен бұйымдардың технологиясы

Химия

Физика

Химия

Физика

 


07221200

Композиттік материалдар мен бұйымдарды өндіру технологиясы

Химия

Физика

Химия

Физика

 

07221300

Тас өңдеу өндірісі

Химия

Физика

Химия

Физика

 

07221400

Жиһаз өндірісі

Алгебра

Информатика

Алгебра және анализ бастамалары

Информатика

 

07221500

Наноматериалдар негізіндегі бұйымдар технологиясы

Алгебра

Химия

Алгебра және анализ бастамалары

Химия

 

07230100

Тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу

Алгебра

Химия

Алгебра және анализ бастамалары

Химия

 

07230200

Тері және тон бұйымдарын өндіру технологиясы

Алгебра

Химия

Алгебра және анализ бастамалары

Химия

 


07230300

Тері мен былғарыны химиялық өңдеу

Химия

Алгебра

Химия

Алгебра және анализ бастамалары

 

07230400

Тоқыма өндірісі (түрлері бойынша)

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

 


07230500

Иіру және түту өндірісі технологиясы (түрлері бойынша)

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

 

07230600

Талшықты материалдарды өңдеу технологиясы

Химия

Физика

Химия

Физика

 

07230700

Мата емес тоқыма материалдар технологиясы

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

 

07230800

Трикотаж, тоқыма, галантерея бұйымдары технологиясы

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

 

07230900

Әрлеу өндірісі (бейін бойынша)

Химия

Физика

Химия

Физика

 

07231000

Аяқ-киім ісі

Алгебра

Химия

Алгебра және анализ бастамалары

Химия

 

07231100

Аяқ-киім өндірісі (түрлері бойынша)

Алгебра

Химия

Алгебра және анализ бастамалары

Химия

 

07240100

Пайдалы қазбалардың кен орындарын жер астында өңдеу

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

 

07240200

Маркшейдерлік ісі

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

 

07240300

Пайдалы қазбалар кен орындарын ашық қазу

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

 

07240400

Пайдалы қазбаларды байыту (көмір байыту)

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

 

07240500

Пайдалы қазбаларды байыту (кен байыту)

Алгебра

Химия

Химия

Алгебра и начала анализа

 

07240600

Жер асты құрылымдарының құрылысы

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

 


07240700

Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау және бұрғылау жұмыстарының технологиясы

Алгебра

Химия

Алгебра және анализ бастамалары

Химия

 

07240800

Мұнай және газ өндіру технологиясы

Алгебра

Химия

Алгебра және анализ бастамалары

Химия

 


07240900

Мұнай және газ кен орындарын пайдалану

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

 

073 Сәулет және құрылыс

 

07310100

Архитектура

2 шығармашылық емтихан

-

2 шығармашылық емтихан

-

 

07310200

Геодезия және картография

Алгебра

География

Алгебра және анализ бастамалары

География

 

07310300

Жерге орналастыру

Алгебра

География

Алгебра және анализ бастамалары

География

 

07310400

Дизайн, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру, қайта құру

2 шығармашылық емтихан

-

2 шығармашылық емтихан

-

 

07310500

Ландшафтық дизайн

2 шығармашылық емтихан

-

2 шығармашылық емтихан

-

 

07320100

Ғимараттар мен құрылыстарды салу және пайдалану

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

 

07320200

Құрылыстағы сметалық жұмыс

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

 

07320300

Ғимараттарды жобалау мен пайдаланудың автоматтандырылған жүйелері

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

 

07320400

Жылжымайтын мүлікті басқару

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

 

07320500

Гидротехникалық құрылыс

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

 

07320600

Жергілікті магистральдық және желілік құбырларды монтаждау

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

 

07320700

Автомобиль жолдары мен аэродромдар құрылысы және пайдалану

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

 


07320800

Темір жол құрылысы, жол және жол шаруашылығы

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

 

07320900

Қала қатынас жолдарын салу және пайдалану

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

 

07321000

Лифт шаруашылығы және эскалаторлар (түрлері бойынша)

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

 

07321100

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық объектілерінің инженерлік жүйелерін монтаждау және пайдалану

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

 

07321200

Газбен қамтамасыз ету жабдықтары мен жүйелерін құрастыру және пайдалану

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

 

07321300

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерінің тазарту құрылыстарын пайдалану

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

 


07321400

Гидротехникалық мелиорация

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

 


07321500

Көпірлер мен көлік тоннельдері

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

 

078 Жобалаумен, өндірумен және құрылыспен байланысты пәнаралық бағдарламалар мен біліктіліктер

 


07880100

Стандарттау, метрология және сертификаттау (салалар бойынша)

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

 

081 Ауыл шаруашылығы

 

08110100

Агрономия

Биология

Химия

Биология

Химия

 

08110200

Агрохимия

Биология

Химия

Биология

Химия

 

8110300

Жеміс-көкөніс шаруашылығы

Химия

Биология

Химия

Биология

 

08110400

Өсімдікті қорғау және карантин

Биология

Химия

Биология

Химия

 

08110500

Зоотехния

Биология

Химия

Биология

Химия

 

08110600

Ара өсіру және жібек шаруашылығы

Биология

Химия

Биология

Химия

 

08110700

Балық шаруашылығы (түрлері бойынша)

Биология

Алгебра

Биология

Алгебра және анализ бастамалары

 


08120100

Бақ-саябақ шаруашылығы

Алгебра

Биология

Химия

Биология

 

08120200

Жылы жай шаруашылығын ұйымдастыру

Биология

Химия

Биология

Химия

 

082 Орман шаруашылығы

 

08210100

Орман шаруашылығы (түрлері бойынша)

Алгебра

Биология

Химия

Биология

 

08210200

Аңшылық және аң өсіру шаруашылығы

Биология

Химия

Биология

Химия

 

084 Ветеринария

 

08410100

Ветеринария

Биология

Химия

Биология

Химия

 

09 Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамтамасыз ету

 

091 Денсаулық сақтау

 

09110100

Стоматология

Биология

Химия

Биология

Химия

 


09110200

Ортопедиялық стоматология

Биология

Химия

Биология

Химия

 


09120100

Емдеу ісі

Биология

Химия

Биология

Химия

 


09130100

Мейіргер ісі

Биология

Химия

Биология

Химия

 

09130200


Акушерлік іс

Биология

Химия

Биология

Химия

 

09140100

Лабораториялық диагностика

Биология

Химия

Биология

Химия

 

09140100

Медициналық оптика

Биология

Химия

Биология

Химия

 

09160100

Фармация

Химия

Биология

Химия

Биология

 

092 Әлеуметтік қамсыздандыру

 

09230100

Әлеуметтік жұмыс

Қазақстан тарихы

Биология

Дүниежүзі тарихы

Биология

 

 

 

 

 

 

 

 

098 Междисциплинарные программы и квалификации, связанные со здравоохранением и социальным обеспечением

 


09880100

Гигиена және эпидемиология

 

 

 

 

 

101 Қызмет көрсету саласы

 

10110100

Бұйымдарды химиялық тазалау және бояу

Химия

Физика

Химия

Физика

 

10120100

Шаштараз өнері

Химия

Информатика

Химия

Информатика

 

10120200

Эстетикалық косметология

Химия

Биология

Химия

Биология

 

10130100

Қонақ үй бизнесі

География

Шетел тілі

География

Шетел тілі

 


10130200

Тамақтану саласында қызмет көрсетуді ұйымдастыру

Алгебра

Шетел тілі

Алгебра және анализ бастамалары

Шетел тілі

 

10130300

Тамақтандыруды ұйымдастыру

Алгебра

Биология

Алгебра және анализ бастамалары

Биология

 

10150100

Туризм

География

Шетел тілі

География

Шетел тілі

 


10150200

Дестинацияны басқару

География

Шетел тілі

География

Шетел тілі

 

102 Гигиена және өндірісте еңбекті қорғау

 

10220100

Еңбекті қорғау және технологиялық процестердің қауіпсіздігі

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Информатика

 

103 Қауіпсіздік қызметі

 

10320100

Өрт қауіпсіздігі

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Информатика

 

10320200

Төтенше жағдайда қорғау (салалар бойынша)

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Информатика

 

104 Көлік қызметі

 

10410100

Әуе тасымалдауларын ұйымдастыру

Алгебра

Шетел тілі

Алгебра және анализ бастамалары

Шетел тілі

 

10410200

Темір жолкөлігінде тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

 

10410300

Автомобиль көлігінде тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

 

10410400

Жолқозғалысын ұйымдастыру

Алгебра

Физика

Алгебра және анализ бастамалары

Физика

 


10410500

Cу көлігін пайдалану (бейін бойынша)

Алгебра

Физика

Физика

Физика

 
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техникалық және кәсіптік

білімнің білім беру

бағдарламаларын іске асыратын

білім беру ұйымдарына оқуға

қабылдаудың үлгілік қағидаларына

6-қосымша

 

Өтініш нысаны

 

Түсушінің аты-жөні ____________

ЖСН   _____________________

Бірінші мамандықтың атауы және коды және ТжКОББ ұйымының атауы

__________________________________

Екінші мамандықтың атауы және коды және ТжКОББ ұйымының атауы

Үшінші мамандықтың атауы және коды және ТжКОББ ұйымының атауы

Төртінші мамандықтың атауы және коды және ТжКОББ ұйымының атауы

Базалық білім  ________________

Оқу тілі  _____________________

Қабылдау квотасы қарастырылған _____________________________

(қажетті санатты белгілеу қажет)

 

Конкурс өткізу бойынша Бірыңғай нұсқаулықпен таныстым

Дербес деректерді жинақтауға, өңдеуге келісім беремін: ия (жоқ)

 

Приложение к приказу/

 

Утвержден приказом/

Министра образования и науки Республики Казахстан№578 от 18 октября 2018 года

 

 

Типовые правила приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования

 

Глава 1. Общие положения

 

 1. Настоящие Типовые правила приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования (далее – Правила), разработаны в соответствии с подпунктом 11) статьи 5 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании» и подпунктом 1) статьи 10 Закона Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года «О государственных услугах» (далее – Закон) и определяют порядок приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования (далее – организации ТиППО).
 2. В организации технического и профессионального образования принимаются граждане Республики Казахстан, иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие начальное (для подготовки кадров по специальности «Хореографическое искусство», квалификация – «Артист балета»), основное среднее, общее среднее (среднее общее), техническое и профессиональное, послесреднее (начальное профессиональное и среднее профессиональное), высшее образование (высшее профессиональное), а также лица с особыми образовательными потребностями с документом (свидетельство, аттестат) об образовании.

В организации послесреднего образования принимаются граждане Республики Казахстан, иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие общее среднее (среднее общее), техническое и профессиональное (начальное профессиональное и среднее профессиональное), послесреднее, высшее (высшее профессиональное) образование, а также лица с особыми образовательными потребностями с документом (свидетельство, аттестат) об образовании.

 1. При поступлении на обучение в организации ТиППО предусматривается квота приема для лиц, указанных в пункте 8 статьи 26 Закона Республики Казахстан «Об образовании».

Размер квоты приема утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 февраля 2012 года № 264 «Об утверждении размеров квоты приема при поступлении на учебу в организации образования, реализующие образовательные программы технического и профессионального, послесреднего и высшего образования» (далее – Постановление № 264).

 

 Глава 2. Порядок приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования

 

 1. В организациях ТиППО для приема заявлений на обучение, проведения собеседования, зачисления в состав обучающихся не позднее 10 июня приказом руководителя создается приемная комиссия, которая состоит из нечетного числа ее членов. В состав приемной комиссии входят представители Попечительского совета (при отсутствии – представители работодателей), общественных организаций и организаций образования.

Из числа членов комиссии назначается ответственный секретарь и технические секретари.

Председателем приемной комиссии является руководитель организации ТиППО или лицо, исполняющее его обязанности.

Организацию работы приемной комиссии и технических секретарей осуществляет ответственный секретарь, он же ведет прием граждан, дает ответы на письменные запросы граждан по вопросу приема, готовит к публикации информационные материалы приемной комиссии, организует подготовку и проведение собеседований, предэкзаменационных консультаций и специальных и творческих экзаменов, проводит шифровку и дешифровку экзаменационных и письменных работ.

 1. В организациях ТиППО для проведения специальных и/или творческих экзаменов по педагогическим специальностям и специальностям, требующим специальной и/или творческой подготовки, создается экзаменационная комиссия не позднее 20 июня календарного года. В состав экзаменационной комиссии входят представители организаций ТиППО, социальных партнеров, общественных организаций. Председатель комиссии избирается большинством голосов из числа членов экзаменационной комиссии. Состав экзаменационной комиссии утверждается приказом руководителя организации ТиППО.
 2. Решения приемной и/или экзаменационной комиссий считаются правомочными, если на их заседаниях присутствуют не менее двух третьих ее членов, и принимаются большинством голосов от числа присутствующих. При равенстве голосов членов приемной и/или экзаменационной комиссий голос председателя комиссии является решающим. Секретарь не является членом приемной и/или экзаменационной комиссий.

На итоговом заседании приемной и/или экзаменационной комиссий ведется аудио-  или видеозапись. Аудио-  или видеозапись хранится в архиве организации ТиППО не менее одного года.

 1. В случаях карантина, чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера работа приемной и/или экзаменационной комиссий проводится организацией ТиППО с использованием информационно-коммуникационных технологий.
 2. Вопросы организации работы приемной комиссии организации ТиППО по приему лиц на обучение с выездом в регионы решаются по согласованию с уполномоченным органом соответствующей отрасли, органом управления образованием области, города республиканского значения и столицы (далее – Управление образования).
 3. Зачисление на обучение по государственному образовательному заказу (далее – госзаказ) в организации ТиППО по образовательным программам, предусматривающим подготовку квалифицированных рабочих кадров, по специальным учебным программам, в духовные (религиозные) организации образования, организации образования в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы, а также поступающих на специальности среднего звена, имеющих техническое и профессиональное (рабочую квалификацию), послесреднее, высшее образование, соответствующее профилю специальности, осуществляется по заявлениям лиц с учетом проектной возможности организации ТиППО. Проектная возможность определяется в соответствии с Правилами размещения государственного образовательного заказа на подготовку кадров с техническим и профессиональным, послесредним, высшим и послевузовским образованием с учетом потребностей рынка труда, на подготовительные отделения организаций высшего и (или) послевузовского образования, а также на дошкольное воспитание и обучение, среднее образование и дополнительное образование детей, утвержденными  приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 29 января 2016 года №122 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под                               № 13418) (далее – Приказ №122).

Зачисление на обучение в организации ТиППО по образовательным программам, предусматривающим подготовку специалистов среднего звена, прикладных бакалавров, осуществляется по заявлениям лиц на конкурсной основе.

 1. Прием заявлений, проведение специальных и/или творческих экзаменов, конкурс и зачисление лиц на обучение на базе начального, основного среднего, общего среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего образования на платной основе осуществляются организациями ТиППО в соответствии с требованиями настоящих Правил.
 2. Прием заявлений лиц на обучение в организации ТиППО осуществляется:

1) по образовательным программам технического и профессионального образования, предусматривающим подготовку квалифицированных рабочих кадров, по специальным учебным программам, а также для поступления в духовные (религиозные) организации образования, организации образования в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы – с 25 июня по 25 августа календарного года, на вечернюю форму обучения – с 25 июня по 20 сентября календарного года;

2) по образовательным программам технического и профессионального, послесреднего образования, предусматривающим подготовку специалистов среднего звена и прикладных бакалавров, на очную форму обучения  по госзаказу – с 25 июня по 18 августа календарного года на базе основного среднего образования,  с 25 июня по 20 августа календарного года на базе общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, на платной основе – с 25 июня по 25 августа календарного года, на вечернюю и заочную формы обучения – с 25 июня по 20 сентября календарного года, по специальностям, требующим творческой подготовки, – с 25 июня по 20 июля календарного года, по педагогическим, медицинским специальностям – с 25 июня по 15 августа календарного года.

 1. Для получения государственной услуги услугополучатель обращается в организацию ТиППО (далее – услугодатель) либо на веб-портал «электронного правительства» (далее – Портал) и представляет пакет документов согласно Стандарту государственной услуги «Прием документов в организации технического и профессионального, послесреднего образования» (далее – Стандарт) согласно приложению 1 к настоящим Правилам.
 2. Документы для поступления предъявляются совершеннолетними лично, несовершеннолетними – в присутствии законного представителя.
 3. Перечень основных требований к оказанию государственной услуги, включающий характеристики процесса, форму, содержание и результат оказания услуги, а также иные сведения с учетом особенностей предоставления государственной услуги приведены в Стандарте.
 4. Сотрудник услугодателя осуществляет прием пакета документов, их регистрацию и выдачу расписки услугополучателю о приеме пакета документов в день поступления заявления. В случае представления услугополучателем неполного пакета документов и (или) документов с истекшим сроком действия отказывает в приеме документов и выдает расписку согласно приложению 2 к настоящим Правилам.
 5. В случае подачи документов через Портал в «личном кабинете» услугополучателя отображается информация о статусе рассмотрения запроса на оказание государственной услуги, а также уведомление с указанием даты и времени получения результата государственной услуги.
 6. Сотрудник услугодателя в день поступления заявления осуществляет его регистрацию и направляет на исполнение ответственному структурному подразделению. В случае поступления заявления после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно трудовому законодательству Республики Казахстан заявление регистрируется следующим рабочим днем.
 7. В случае представления услугополучателем неполного пакета документов и (или) документов с истекшим сроком действия сотрудник ответственного структурного подразделения услугодателя направляет мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления на бумажном носителе или в случае подачи документов через Портал в «личный кабинет» услугополучателя в форме электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью уполномоченного лица услугодателя, согласно приложению 2 к настоящим Правилам.
 8. При представлении услугополучателем полного пакета документов сотрудник ответственного структурного подразделения услугодателя направляет услугополучателю уведомление о принятии документов согласно приложению 3 к настоящим Правилам.
 9. Услугодатель обеспечивает внесение сведений о стадии оказания государственной услуги в информационную систему мониторинга оказания государственных услуг в порядке, установленном уполномоченным органом в сфере информатизации, согласно подпункту 11) пункта 2 статьи 5 Закона.
 10. Жалоба на решение, действия (бездействие) услугодателя по вопросам оказания государственных услуг может быть подана на имя руководителя услугодателя, в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес услугодателя, в соответствии с пунктом 2 статьи 25 Закона Республики Казахстан «О государственных услугах» подлежит рассмотрению в течение  пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного органа по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг, подлежит рассмотрению в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня ее регистрации.

 1. В случаях несогласия с результатами оказания государственной услуги услугополучатель обращается в суд в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.
 2. Заявления от поступающих регистрируются в журналах регистрации организации ТиППО.
 3. С лицами, поступающими на обучение по образовательным программам технического и профессионального образования, предусматривающим подготовку квалифицированных рабочих кадров, а также поступающими на специальности среднего звена, имеющими техническое и профессиональное (рабочую квалификацию), послесреднее, высшее образование, соответствующее профилю специальности, проводится собеседование. Приемная комиссия проводит персональное собеседование с поступающим по соответствующим направлениям не более 20 минут. Перечень вопросов для собеседования утверждается председателем приемной комиссии.
 4. В случаях карантина, чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера собеседование проводится с использованием информационно-коммуникационных технологий.
 5. При превышении количества поступающих на подготовку квалифицированных рабочих кадров количества выделенных мест на обучение по госзаказу зачисление осуществляется на основе среднего конкурсного балла согласно пункту 60 настоящих Правил, а также квотной категории в соответствии с Постановлением № 264.
 6. Документы, подтверждающие принадлежность поступающих, указанных в пункте 9 настоящих Правил, к лицам, для которых предусмотрена квота приема, представляются в приемную комиссию организации ТиППО до 25 августа календарного года.
 7. Приемные комиссии организаций ТиППО, указанных в пункте 9 настоящих Правил, с 25 июня календарного года формируют списочный состав абитуриентов и лиц, для которых предусмотрена квота приема, с указанием среднего конкурсного балла на сайтеорганизации ТиППО и обеспечивают ежедневное его обновление.
 8. Прием на обучение в организации ТиППО лиц с особыми образовательными потребностями осуществляется на специальности и квалификации с учетом рекомендаций и противопоказаний медико-социальной экспертизы (медицинской справки).

Прием на обучение лиц с особыми образовательными потребностями с диагнозом «Легкая и умеренная умственная отсталость»  проводится с учетом заключения психолого-медико-педагогической консультации.

 1. Лица, поступающие на обучение по госзаказу по образовательным программам технического и профессионального, послесреднего образования (за исключением организаций ТиППО, находящихся в компетенции уполномоченного органа в области образования, культуры и спорта), проходят профессиональную диагностику (анкетирование) через информационную систему Управления образования на добровольной основе с 25 июня календарного года.
 2. По итогам профессиональной диагностики абитуриенту предоставляются рекомендации повыбору специальностей и карты профессий к рекомендуемым специальностям. Итогипрофессиональной диагностики носят рекомендательный характер.
 3. После прохождения профессиональной диагностики лица, поступающие на обучение по госзаказу в организации ТиППО по педагогическим специальностям, а также специальностям, требующим специальной и творческой подготовки, направляются для сдачи специальных и/или творческих экзаменов, по медицинским специальностям – для прохождения психометрического тестирования в организации ТиППО через информационную систему Управления образования.
 4. Лица, поступающие на обучение по госзаказу в организации ТиППО по педагогическим, медицинским специальностям, а также специальностям искусства и культуры, сдают специальные и/или творческие экзамены, а также психометрическое тестирование согласно приложению 4 к настоящим Правилам. Темы для проведения специальных и/или творческих экзаменов устанавливаются организацией ТиППО самостоятельно.
 5. Для лиц, имеющих техническое и профессиональное, послесреднее, высшее образование, поступающих на медицинские специальности, соответствующие профилю специальности, устанавливается специальный экзамен в виде написания эссе, в том числе c применением информационно-коммуникационных технологий. Тема эссе, требования к написанию эссе и критерии оценивания определяются экзаменационной комиссией организации ТиППО.
 6. Лица, поступающие на специальность «Хореографическое искусство» и «Цирковое искусство», дополнительно проходят медицинскую комиссию в организации ТиППО.
 7. Специальные и/или творческие экзамены, а также психометрическое тестирование для лиц, поступающих на педагогические, медицинские специальности, проводятся по 18 августа календарного года для поступающих на базе основного среднего образования, по 21 августа календарного года для поступающих на базе общего среднего образования, на специальности, требующие творческой подготовки, с 21 по 28 июля календарного года.
 8. 37. Для лиц, поступающих на специальности с английским языком обучения, дополнительно проводится оценка базового уровня знаний по английскому языку (методом собеседования), в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий, по 15 августа.

Итоги собеседования оцениваются в форме «Допуск»/ «Недопуск».

 1. 38. Для участия в специальных и/или творческих экзаменах, а также в психометрическом тестировании дети-инвалиды и инвалиды (с нарушениями зрения, слуха, функций опорно-двигательного аппарата) при предъявлении справки об инвалидности по форме, утвержденной приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 30 января 2015 года № 44 «Об утверждении Правил проведения медико-социальной экспертизы» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10589), при необходимости дополнительно подают заявление в произвольной форме на имя председателя экзаменационной комиссии о предоставлении:

1) отдельной аудитории;

2) помощника, не являющегося преподавателем по предметам, сдаваемым в рамках специального и/или творческого экзамена для детей-инвалидов и инвалидов с нарушением зрения, функций опорно-двигательного аппарата, и (или) специалиста, владеющего жестовым языком для детей-инвалидов и инвалидов с нарушением слуха.

 1. Форма и порядок проведения (дата, время, место проведения, консультации) специального и/или творческого экзамена утверждаются председателем приемной комиссии и доводятся до сведения поступающих при приеме заявления.
 2. Психометрическое тестирование проводится в соответствии с рекомендациями учебно-методического объединения по профилю «Здравоохранение».
 3. Допуск поступающего в аудиторию для проведения специального и/или творческого экзамена, психометрического тестирования, собеседования осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность абитуриента.
 4. До начала специального и/или творческого экзамена, а также психометрического тестирования поступающим выдается экзаменационный материал и объясняется порядок, предъявляемый к оформлению титульных листов, а также указываются время начала и окончания специального и/или творческого экзамена, время и место объявления результатов, объясняется процедура подачи заявления на апелляцию.

При проведении специальных и/или творческих экзаменов:

 • специальные и творческие экзамены оцениваются на «2», «3», «4», «5»;
 • специальный экзамен по педагогическим специальностям (за исключением специальности «Музыкальное образование»), психометрическое тестирование по медицинским специальностям оценивается в форме  «Допуск»/«Недопуск»;
 • лица, поступающие на специальности культуры и искусства, получившие неудовлетворительную оценку по творческому экзамену, не допускаются к следующему экзамену, конкурсу.
 1. Итоги специального и/или творческого экзамена оформляются ведомостью оценок. В период проведения специальных и/или творческих экзаменов, а также психометрического тестирования и собеседования производится аудио-, видеозапись, которая хранится в архиве организации ТиППО не менее одного года.
 2. Результаты специального и/или творческого экзамена, а также психометрического тестирования объявляются и размещаются на информационных стендах или интернет-ресурсах организации ТиППО в день проведения.
 3. В целях обеспечения соблюдения единых требований и разрешения спорных вопросов при оценке результатов специальных и/или творческих экзаменов, а также психометрического тестирования, собеседования и для защиты прав поступающих приказом руководителя организации ТиППО создается апелляционная комиссия. Апелляционная комиссия состоит из нечетного числа ее членов. Состав апелляционной комиссии формируется из числа педагогов организаций ТиППО. По одному предмету тестирования должно быть не менее двух человек. Из состава апелляционной комиссии большинством голосов членов избирается председатель. Секретарь не является членом апелляционной комиссии.
 4. Лицо, не согласное с результатамиэкзаменов, подает заявление на апелляцию. Заявление на апелляцию подается в апелляционную комиссию до 13:00 часов следующего дня после объявления результатов экзаменов ирассматривается апелляционной комиссией с участием заявителя в течение одного рабочего дня со дня подачи заявления.
 5. Решение апелляционной комиссии считается правомочным, если на заседании присутствуют не менее двух третьих ее состава. Решение апелляционной комиссии принимается большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов голос председателя апелляционной комиссии является решающим. Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, которые подписываются председателем и всеми членами апелляционной комиссии.
 6. Результаты специального и/или творческого экзамена, а также психометрического тестирования направляются организацией ТиППО (за исключением организаций ТиППО, находящихся в компетенции уполномоченного органа в области образования и науки, культуры и спорта) в информационную систему Управления образования для участия в конкурсе на обучение по госзаказу (далее – Конкурс).
 7. В Конкурсе по квалификациям специалиста среднего звена и прикладного бакалавра участвуют лица, поступающие на базе начального, основного среднего, общего среднего образования, а также лица, завершившие обучение по образовательным программам технического и профессионального образования, предусматривающим подготовку квалифицированных рабочих кадров.
 8. Лица, поступающие на педагогические, медицинские специальности, а также специальности, требующие специальной и творческой подготовки, допускаются к Конкурсу по итогам результатов специальных и/или творческих экзаменов, психометрического тестирования, собеседования.
 9. Для участия в Конкурсе поступающие на базе основного среднего образования подают заявление по 18 августа календарного года, на базе общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования – по 20 августа календарного года в соответствии с пунктом 12 настоящих Правил.
 10. При подаче заявления на Конкурс поступающие выбирают до четырех специальностей, квалификаций (при необходимости), утвержденных местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения и столицы, до четырех организаций ТиППО, утвержденных Комиссией по размещению госзаказа на подготовку кадров с ТиППО, язык обучения (казахский, русский, английский), уровень образования.
 11. Организации ТиППО регистрируют лиц, указанных в пункте 9 настоящих Правил и подавших заявления, в информационной системе Управления образования с указанием специальности, квалификации по 26 августа календарного года.
 12. Конкурс проводится информационной системой Управления образования (за исключением организаций ТиППО, находящихся в компетенции уполномоченного органа в области образования и науки, культуры и спорта) путем автоматизированного распределения абитуриентов по среднему конкурсному баллу оценок обязательных и профильных предметов в соответствии с документом об образовании, для поступающих на педагогические, медицинские специальности, специальности, требующие творческой подготовки, по среднему баллу оценок (баллов) обязательных и профильных предметов в соответствии с документом об образовании и оценок (баллов), полученных по результатам специальных и/или творческих экзаменов, проведенных организацией ТиППО, а также  с учетом квоты приема.
 13. Автоматизированное распределение абитуриентов осуществляется информационной системой (образовательной платформой), определенной Управлением образования.
 14. Конкурс среди лиц, поступающих в организации ТиППО, находящиеся в компетенции уполномоченного органа в области образования и науки, культуры и спорта, проводится организациями ТиППО самостоятельно с применением автоматизированной системы распределения госзаказа.
 15. Конкурс среди лиц, поступающих на базе основного среднего образования, по госзаказу проводится с 19 по 22 августа календарного года, на платной основе – с 26 по 28 августа календарного года на базе общего среднего образования, на базе ТиППО – с 22 по 25 августа календарного года, на платной основе – с 26 по 28 августа календарного года, поступающих на специальности искусства и культуры – с 29 июля по 2 августа календарного года.
 16. Перечень профильных предметов по специальностям технического и профессионального, послесреднего образования определяется согласно приложению 5 к настоящим Правилам.
 17. Средний конкурсный балл (далее –СКБ) определяется как среднее значение сумм оценок за предметы/дисциплины, оценок специальных и /или творческих экзаменов в соответствии с приложениями 4,5 к настоящим Правилам к общему их количеству.
 18. Средний балл оценок формируется:

для поступающих с основным средним образованием (9 классов) – из оценок/баллов по трем предметам: обязательному предмету (казахский язык или русский язык), двум предметам по профилю специальности:

СКБ = (ОП1/ОД1+ПП1/ПД1+ ПП2/ПД2)/КО,

где  ОП1/ОД1 – оценка за обязательный предмет/дисциплину 1;

ПП1/ПД1 – оценка за первый профильный предмет/дисциплину 1;

ПП2/ПД2 – оценка за второй  профильный предмет/дисциплину 2;

КО – количество оценок;

для поступающих на педагогические специальности, специальности, требующие специальной и творческой подготовки, с начальным (для специальности «Хореографическое искусство»), с основным средним образованием (9 классов) – из оценок/баллов по трем предметам: обязательному предмету (казахский язык или русский язык) и двум предметам по профилю специальности (при необходимости) и оценок/баллов специального или творческого экзамена:

СКБ = (ОП1/ОД1+ПП1/ПД1+ ПП2/ПД2+СЭ/ТЭ)/КП/КО,

где  ОП1/ОД1– оценка за обязательный предмет/дисциплину 1;

ПП2/ПД2 – оценка за первый профильный предмет/дисциплину 1;

ПП2/ПД2 – оценка за второй профильный предмет/дисциплину 2;

СЭ/ТЭ – оценка за специальный и/или творческий экзамен (при проведении двух специальных и/или творческих экзаменов СЭ2/ТЭ2);

КО – количество оценок;

для поступающих с общим средним образованием, ТиППО– из оценок по четырем предметам: обязательным предметам/дисциплинам (казахский язык или русский язык, история Казахстана) и двум предметам/дисциплинам по профилю специальности:

СКБ = (ОП1/ОД1+ОП2/ОД2+ ПП1/ПД1+ПП2/ПД2)/КО,

где  ОП1/ОД1 – оценка за обязательный предмет/дисциплину 1;

ОП2/ОД2 – оценка за обязательный предмет/дисциплину 2;

ПП1/ПД1–оценка за первый профильный предмет/дисциплину 1;

ПП2/ПД2 – оценка за второй профильный предмет/дисциплину 2;

КО – количество оценок;

для поступающих по педагогическим специальностям и специальностям, требующим творческой подготовки с общим средним образованием, ТиППО – из оценок по четырем предметам: обязательным предметам/дисциплинам (казахский язык или русский язык, история Казахстана) и двум предметам/дисциплинам по профилю специальности (при необходимости) и/или оценок/баллов специального и/или творческого экзамена:

СКБ = (ОП1/ОД1+ОП2/ОД2+ ПП1/ПД1+ПП2/ПД2+СЭ/ТЭ)/КО,

где  ОП1/ОД1 – оценка за обязательный предмет/дисциплину 1;

ОП2/ОД2 – оценка за обязательный предмет/дисциплину 2;

ПП1/ПД1 – оценка за первый профильный предмет/дисциплину 1;

ПП2/ПД2 – оценка за второй профильный предмет/дисциплину 2;

СЭ/ТЭ – оценка за специальный и/или творческий экзамен (при проведении двух специальных и/или творческих экзаменов СЭ2/ТЭ2);

КО – количество оценок;

для лиц, имеющих техническое и профессиональное, послесреднее, высшее образование, поступающих на медицинские специальности, не соответствующие профилю специальности – по двум предметам/дисциплинам по профилю специальности:

СКБ = (ПП1/ПД1+ ПП2/ПД2)/КО,

где  ПП1/ПД1 – оценка за первый профильный предмет/дисциплину 1;

ПП2/ПД2– оценка за второй профильный предмет/дисциплину 2;

КО – количество оценок;

для поступающих с техническим и профессиональным, послесредним, высшим образованием, не соответствующим профилю специальности – из оценок по четырем предметам: обязательным предметам/дисциплинам (казахский язык или русский язык, история Казахстана), двум предметам/дисциплинам по профилю специальности и/или при наличии оценок творческого и/или специального экзамена (по педагогическим специальностям и специальностям, требующим творческой подготовки):

СКБ = (ОП1/ОД1+ОП2/ОД2+ ПП1/ПД1+ПП2/ПД2+при наличии )/КО,

где  ОП1/ОД1 – оценка за обязательный предмет/дисциплину 1;

ОП2/ОД2 – оценка за первый профильный предмет/дисциплину 2;

ОП2/ОД2 – оценка за второй профильный предмет/дисциплину 2;

КО – количество оценок.

 1. При равенстве среднего конкурсного балла учитывается средний балл документа об образовании, а также квотная категория в соответствии с Постановлением № 264.
 2. Для лиц, имеющих документ об образовании другой страны, при отсутствии в документе об образовании обязательных и профильных предметов, указанных в приложении 5 к настоящим Правилам, перечень обязательных и профильных предметов устанавливается приемными комиссиями организаций ТиППО через информационную систему.
 3. При наличии нераспределенных мест по госзаказу, неукомплектованности групп по специальностям (не менее 15 человек, за исключением специальностей искусства и культуры, здравоохранения), неохваченных абитуриентов проводится перераспределение госзаказа по специальностям и организациям ТиППО в соответствии с Приказом №122 по 29 августа календарного года.
 4. Управления образования публикуют итоги Конкурса среди лиц, поступающих на базе основного среднего образования, 23 августа календарного года, на базе общего среднего образования – 25 августа календарного года на официальных интернет-ресурсах, а также информируют абитуриентов об итогах Конкурса через информационную систему.
 5. Организации ТиППО, находящиеся в компетенции уполномоченного органа в области образования и науки, культуры и спорта, публикуют итоги Конкурса по 5 августа календарного года на официальных интернет-ресурсах.
 6. Зачисление в состав обучающихся по образовательным программам технического и профессионального, послесреднего образования, предусматривающим подготовку специалистов среднего звена, прикладного бакалавра, проводится приказом руководителя организации ТиППО на основании протокола заседания приемной комиссии:

1) на очную форму обучения –  по 31 августа календарного года;

2) на вечернюю и заочную формы обучения – по 30 сентября календарного года;

3) в организации ТиППО, находящиеся в компетенции уполномоченного органа в области культуры и спорта, по 10 августа календарного года.

 1. Зачисление в состав обучающихся по образовательным программам технического и профессионального образования, предусматривающим подготовку квалифицированных рабочих кадров, проводится:

1) на очную форму обучения – по 31 августа календарного года по результатам собеседования;

2) на вечернюю форму обучения– по 30 сентября календарного года на основе отбора с учетом оценок по профильным предметам, указанных в документах об основном среднем или общем среднем образовании, результатов собеседования.

 1. Зачисление на обучение участников Государственной программы продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» осуществляется согласно приказу Министра образования и науки Республики Казахстан от 26 ноября 2018 года № 646 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под

№ 17800).

 1. Информация о результатах зачисления доводится до сведения поступающих на очную форму обучения, предусматривающую подготовку специалистов среднего звена и прикладного бакалавра, по 31 августа календарного года, подготовку квалифицированных рабочих кадров – по 31 августа календарного года, на вечернюю и заочную формы обучения – по 30 сентября календарного года приемными комиссиями путем размещения на информационных стендах или на интернет-ресурсах организации ТиППО.

 

     

 

     

     

     

 

 

 

Приложение 1
к Типовым правилам приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования

 

Стандарт государственной услуги «Прием документов в организации технического и профессионального, послесреднего образования»

1

Наименование услугодателя

Организации технического и профессионального, послесреднего образования (далее - услугодатель)

2

Способы предоставления государственной услуги

1) организации технического и профессионального, послесреднего образования;

2) веб-портал «электронного правительства»: www.egov.kz (далее – портал).

3

Срок оказания государственной услуги

С момента сдачи пакета документов услугодателю для услугополучателей, поступающих по образовательным программам технического и профессионального, послесреднего образования, предусматривающим подготовку специалистов среднего звена и прикладного бакалавра:

1) по образовательным программам технического и профессионального образования, предусматривающим подготовку квалифицированных рабочих кадров, по специальным учебным программам, а также для поступления в духовные (религиозные) организации образования, организации образования в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы – с 25 июня по 25 августа календарного года, на вечернюю форму обучения – с 25 июня по 20 сентября календарного года;

2) по образовательным программам технического и профессионального, послесреднего образования, предусматривающим подготовку специалистов среднего звена и прикладных бакалавров, на очную форму обучения  по госзаказу – с 25 июня по 18 августа календарного года на базе основного среднего образования,  с 25 июня по 20 августа календарного года на базе общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, на платной основе – с 25 июня по 25 августа календарного года, на вечернюю и заочную формы обучения – с 25 июня по 20 сентября календарного года, по специальностям, требующим творческой подготовки, – с 25 июня по 20 июля календарного года, по педагогическим, медицинским специальностям – с 25 июня по 15 августа календарного года;

3) максимально допустимое время ожидания для сдачи пакета документов услугополучателем – 15 минут;

4) максимально допустимое время обслуживания – 15 минут.

4

Форма оказания

Электронная (частично автоматизированная) /бумажная

5

Результат оказания государственной услуги

Расписка о приеме документов в организации технического и профессионального, послесреднего образования согласно приложению 3 к настоящим Правилам либо мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении документов согласно основаниям, изложенным в п.9 Стандарта и выдача расписки согласно приложению 2 к настоящим Правилам.

При обращении через Портал результат оказания государственной услуги направляется в «личный кабинет» услугополучателя в форме электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью (далее - ЭЦП) уполномоченного лица услугодателя.

При не обращении услугополучателя за результатом государственной услуги в указанный срок, услугодатель обеспечивает их хранение по месту приема до получения услугополучателем.

6

Размер оплаты, взимаемой с услугополучателя при оказании государственной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан

Бесплатно

7

График работы

услугодателя: с понедельника по субботу включительно, за исключением выходных и праздничных дней, согласно трудовому законодательству Республики Казахстан, в соответствии с установленным графиком работы услугодателя с 9.00 до 18.00 часов, с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 часов.

портала: круглосуточно, за исключением технических перерывов в связи с проведением ремонтных работ (при обращении услугополучателя после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно трудовому законодательству Республики Казахстан, прием заявления и выдача результата оказания государственной услуги осуществляется следующим рабочим днем).

Адреса мест оказания государственной услуги размещены на:

1) интернет-ресурсе Министерства образования и науки Республики Казахстан: www.edu.gov.kz;

2) интернет-ресурсе портала: www.egov.kz.

8

Перечень документов

к услугодателю:

1) заявление о приеме документов;

2) подлинник документа об образовании;

3) фотографии размером 3х4 см в количестве 4-х штук;

4) медицинская справка формы № 075-У, утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-175/2020 «Об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21579), для инвалидов І и II группы и инвалидов с детства заключение медико-социальной экспертизы по форме 031-У, утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-175/2020 «Об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21579);

5) документ, удостоверяющий личность (для идентификации личности). Документы, удостоверяющие личность услугополучателя, предъявляются лично или законными представителями.

Услугополучатели – иностранцы и лица без гражданства, также представляют документ, определяющий их статус, с отметкой о регистрации по месту проживания:

1) иностранец - вид на жительство иностранца в Республике Казахстан;

2) лицо без гражданства - удостоверение лица без гражданства;

3) беженец - удостоверение беженца;

4) лицо, ищущее убежище – свидетельство лица, ищущего убежище;

5) кандас – удостоверение кандаса.

На портал:

1) заявление одного из родителей (или иных законных представителей) услугополучателя в форме электронного документа, подписанного ЭЦП его представителя, с указанием фактического места жительства услугополучателя;

2) электронная копия документа об образовании или документ об образовании в электронном виде;

3) электронные копии документов медицинских справок по форме № 075-У, утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-175/2020 «Об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21579), для инвалидов І и II группы и инвалидов с детства заключение медико-социальной экспертизы по форме 031-У, утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-175/2020 «Об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21579);

4) цифровая фотография размером 3х4 см. Сведения о документе, удостоверяющего личность услугополучателя, услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз «электронного правительства».

При обращении через портал услугополучателю в «личный кабинет» направляется уведомление-отчет о принятии запроса для оказания государственной услуги в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП.

Услугополучателю выдается расписка о приеме документов по форме, согласно приложению 3 к настоящим Правилам, с указанием:

1) перечня сданных документов;

2) фамилии, имени, отчества (при наличии), должности сотрудника, принявшего документы, а также его контактных данных.

В случаях осуществления ограничительных мероприятий соответствующими государственными органами, введения чрезвычайного положения, возникновения чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера на определенной территории, услугополучатели в данной территории предоставляют непосредственно в организации образования документы, перечисленные в подпункте 4) абзаца первого и подпункте 3) абзаца второго настоящего пункта, по мере снятия ограничительных мероприятий, прекращения действия чрезвычайного положения.

9

Основания для отказа в оказании государственной услуги, установленные законодательством Республики Казахстан

1) установление недостоверности документов, представленных услугополучателем для получения государственной услуги, и (или) данных (сведений), содержащихся в них;

2) несоответствие услугополучателя и (или) представленных материалов, объектов, данных и сведений, необходимых для оказания государственной услуги, требованиям, установленным натоящими Правилами;

3) в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение суда, на основании которого услугополучатель лишен специального права, связанного с получением государственной услуги.

10

Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги, в том числе оказываемой в электронной форме

1) услугополучатель получает государственную услугу в электронной форме через портал при условии наличия электронной цифровой подписи или посредством удостоверенного одноразовым паролем, в случае регистрации и подключения абонентского номера услугополучателя, предоставленного оператором сотовой связи к учетной записи портала;

2) услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством «личного кабинета» портала, справочных служб услугодателя, а также Единого контакт-центра «1414», 8-800-080-7777.

 

 

Приложение 2
к Типовым правилам приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы технического и профессионального образования

 

 

 

Форма

 

 

(Фамилия, имя, отчества (при наличии)
(далее-ФИО), либо наименование
организации услугополучателя)
_____________________________________
(адрес услугополучателя)

                          Расписка об отказе в приеме документов

        Руководствуясь статьей 19-1 Закона Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года «О государственных услугах», организация технического и профессионального, послесреднего образования __________________________________________________________________
       (указать адрес) отказывает в приеме документов на оказание государственной услуги ___________________ ввиду предоставления Вами неполного пакета документов согласно перечню, предусмотренному стандартом государственной услуги «Прием документов в организации технического и профессионального, послесреднего образования» и (или) документов с истекшим сроком действия, а именно:
       Наименование отсутствующих документов:
       1) ____________________________________;
       2) ____________________________________;
       3)....
       Настоящая расписка составлена в 2 экземплярах, по одному для каждой стороны.
       _______________________________________________________
       (Фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись)
       работника организации образования
       Исп. Ф.И.О.________________
       Телефон ___________________
       Получил: Ф.И.О./подпись услугополучателя
       "__" ____________ 20__г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3
к Типовым правилам приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы технического и профессионального образования

                  Расписка о получении документов у услугополучателя

      Учебное заведение __________________________________________________
(наименование учебного заведения)
___________________________________________________________________
(наименование населенного пункта, района, города и области)
Расписка в приеме документов № _________
Получены от __________________________________ следующие документы:
(Ф.И.О. (при его наличии) услугополучателя)
1. Заявление
2. _________________________________________________________________
Принял Ф.И.О. (при его наличии) _____________ (подпись)
"__" _____________ 20__ г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4
к Типовым правилам приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы технического и профессионального образования

Форма проведения специальных и (или) творческих экзаменов

      

Код специальности технического и профессионального образования

Наименование специальности

Форма проведения специальных и (или) творческих экзаменов

на базе основного среднего образования (основное общее), на базе начального образования (специальность «Хореографическое искусство», квалификация «Артист балета»)

на базе среднего образования (среднее общее)

011 Образование

01120100

Дошкольное воспитание и обучение

Собеседование на выявление профессиональной пригодности, в том числе решение педагогической ситуации

Собеседование на выявление профессиональной пригодности, в том числе решение педагогической ситуации

01130100

Организация воспитательной работы (по уровням)

Собеседование на выявление профессиональной пригодности, в том числе решение педагогической ситуации

Собеседование на выявление профессиональной пригодности, в том числе решение педагогической ситуации

01130200

Дополнительное образование

Собеседование на выявление профессиональной пригодности, в том числе решение педагогической ситуации

Собеседование на выявление профессиональной пригодности, в том числе решение педагогической ситуации

01140100

Педагогика и методика начального обучения

Собеседование на выявление профессиональной пригодности, в том числе решение педагогической ситуации

Собеседование на выявление профессиональной пригодности, в том числе решение педагогической ситуации

01140200

Музыкальное образование

Собеседование на выявление профессиональной пригодности, в том числе решение педагогической ситуации.
Исполнение музыкального произведения

Собеседование на выявление профессиональной пригодности, в том числе решение педагогической ситуации.
Исполнение музыкального произведения

01140300

Художественный труд

Собеседование на выявление профессиональной пригодности, в том числе решение педагогической ситуации

Собеседование на выявление профессиональной пригодности, в том числе решение педагогической ситуации

01140400

Самопознание

Собеседование на выявление профессиональной пригодности, в том числе решение педагогической ситуации

Собеседование на выявление профессиональной пригодности, в том числе решение педагогической ситуации

01140500

Физическая культура и спорт

Собеседование на выявление профессиональной пригодности, в том числе решение педагогической ситуации.

Собеседование на выявление профессиональной пригодности, в том числе решение педагогической ситуации.

01140600

Педагогика и методика преподавания языка и литературы основного среднего образования

Собеседование на выявление профессиональной пригодности, в том числе решение педагогической ситуации

Собеседование на выявление профессиональной пригодности, в том числе решение педагогической ситуации

01140700

Информатика

Собеседование на выявление профессиональной пригодности, в том числе решение педагогической ситуации

Собеседование на выявление профессиональной пригодности, в том числе решение педагогической ситуации

 01140800

Профессиональное обучение (по отраслям)

Собеседование на выявление профессиональной пригодности, в том числе решение педагогической ситуации

Собеседование на выявление профессиональной пригодности, в том числе решение педагогической ситуации

021 Искусство

02110100

Операторское искусство

Собеседование на выявление способностей и личностных предпосылок к овладению профессией творческой направленности

Собеседование на выявление способностей и личностных предпосылок к овладению профессией творческой направленности

02150200

Звукооператорское мастерство

Собеседование на выявление профессиональной пригодности, устный экзамен по сольфеджио

Собеседование на выявление профессиональной пригодности, устный экзамен по сольфеджио

02110300

Графический и мультимедийный дизайн

Рисунок и живопись, композиция

Рисунок и живопись, композиция

02110400

Издательское дело

Собеседование на выявление профессиональной пригодности

Собеседование на выявление профессиональной пригодности

02110500

Технология полиграфического и упаковочного производства

Собеседование на выявление профессиональной пригодности

Собеседование на выявление профессиональной пригодности

02120100

Дизайн интерьера

Рисунок и живопись, композиция

Рисунок и живопись, композиция

02120200

 

Дизайн одежды

Рисунок и живопись, композиция

Рисунок и живопись, композиция

02120300

Дизайн промышленной продукции

Рисунок и живопись, композиция

Рисунок и живопись, композиция

02130100

Живопись, скульптура и графика (по видам)

Рисунок и живопись, композиция

Рисунок и живопись, композиция

02130200

Каллиграфия

Собеседование на выявление профессиональной пригодности

Собеседование на выявление профессиональной пригодности

02140100

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по профилям)

Рисунок и живопись, композиция

Рисунок и живопись, композиция

02140200

Ювелирное дело

Рисунок и живопись, композиция

Рисунок и живопись, композиция

02150100

Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)

Исполнение музыкального произведения, устный экзамен по сольфеджио

Исполнение музыкального произведения, устный экзамен по сольфеджио

02150200

Теория музыки

Устный экзамен по сольфеджио, устный экзамен по музыкальной литературе

Устный экзамен по сольфеджио, устный экзамен по музыкальной литературе

02150300

Вокальное искусство

Исполнение музыкального произведения, устный экзамен по сольфеджио

Исполнение музыкального произведения, устный экзамен по сольфеджио

02150400

Хоровое дирижирование

Исполнение музыкального произведения, устный экзамен по сольфеджио

Исполнение музыкального произведения, устный экзамен по сольфеджио

02150500

Актерское искусство

 Актерское мастерство, сценическая речь

Актерское мастерство, сценическая речь

02150600

Цирковое искусство

Акробатика и гимнастика, эквилибристика

Акробатика и гимнастика, эквилибристика

02150700

Хореографическое искусство

Профессиональная пригодность (внешние сценические и профессиональные физические данные).
- Сценический показ (танцевальная координация, артистизм, музыкально-ритмические данные)

Профессиональная пригодность (внешние сценические и профессиональные физические данные).
- Сценический показ (танцевальная координация, артистизм, музыкально-ритмические данные)

02150800

Театрально- декорационное искусство (по профилю)

Рисунок и живопись, композиция

Рисунок и живопись, композиция

02150900

Социально-культурная деятельность (по видам)

Экзерсис и комбинация (или этюды и сценки), выявление творческих способностей

Экзерсис и комбинация (или этюды и сценки), выявление творческих способностей

02151000

Народное художественное творчество (по видам)

Экзерсис и комбинация (или этюды и сценки), выявление творческих способностей

Экзерсис и комбинация (или этюды и сценки), выявление творческих способностей

02210100

Исламоведение

Собеседование на выявление профессиональной пригодности

Собеседование на выявление профессиональной пригодности

02210200

Теология

Собеседование на выявление профессиональной пригодности

Собеседование на выявление профессиональной пригодности

02210300

Хадисоведение

Собеседование на выявление профессиональной пригодности

Собеседование на выявление профессиональной пригодности

03220100

Библиотечное дело

Устный экзамен по литературе

Устный экзамен по литературе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5
к Типовым правилам приема

на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы технического и
профессионального, послесреднего образования

 

Перечень профильных предметов для специальностей
технического и профессионального, послесреднего образования

 

Код специальности технического и профессионального образования

Наименование специальности

Наименование профильного предмета:

 

основное среднее образование (основное общее)

среднего образования (среднее общее)

 
 

011 Образование

 

 

 

01120100

Дошкольное воспитание и обучение

Литература

Биология

Биология

Литература

 

01130100

Организация воспитательной работы (по уровням)

Биология

Литература

Биология

Литература

 

01130100

Логопедия

 

 

 Биология

Литература

 

01130200

Дополнительное образование

Биология

Литература

Биология

Литература

 

01140100

Педагогика и методика начального обучения

 Алгебра

 Биология

 Алгебра

 Биология

 

01140200

Музыкальное образование

1 творческий экзамен

История Казахстана

1 творческий экзамен

Литература

 

01140300

Художественный труд

2 творческих экзамена

-

2 творческих экзамена

-

 

01140400

Самопознание

История Казахстана

Литература

Алгебра и начала анализа

Литература

 

01140500

Физическая культура и спорт

Творческий экзамен(сдача нормативов по специализации).В случаях карантина, чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера портфолио абитуриента по спортивным показателям и достижениям

Биология

Творческий экзамен(сдача нормативов по специализации).В случаях карантина, чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера портфолио абитуриента по спортивным показателям и достижениям

Биология

 

01140600

Педагогика и методика преподавания языка и литературы основного среднего образования

Литература или иностранный язык (в зависимости от квалификации)

Всемирная история

Литература или иностранный язык (в зависимости от квалификации)

Всемирная история

 

01140700

Информатика

 Алгебра

 Информатика

 Алгебра и начала анализа

 Информатика

 

01140800

Профессиональное обучение (по отраслям)

Алгебра

Информатика

Алгебра и начала анализа

Информатика

 

021 – Искусство

 

02110100

Операторское искусство

2 творческих экзамена

-

2 творческих экзамена

-

 

02150200

Звукооператорское мастерство

2 творческих экзамена

-

2 творческих экзамена

-

 

02110300

Графический и мультимедийный дизайн

2 творческих экзамена

-

2 творческих экзамена

-

 

02110400

Издательское дело

Литература (по языкам обучения)

Информатика

Литература (по языкам обучения)

Информатика

 

02110500

Технология полиграфического и упаковочного производства

Алгебра

 Физика

Алгебра и начала анализа

Физика

 

02120100

Дизайн интерьера

2 творческий экзамен

-

2 творческий экзамен

-

 

02120200

Дизайн одежды

2 творческий экзамен

-

2 творческий экзамен

-

 

02120300

Дизайн промышленной продукции

2 творческих экзамена

-

2 творческих экзамена

-

 

0402000

Дизайн (по профилю)

2 творческий экзамен

-

2 творческий экзамен

-

 

0406000

Теория музыки

2 творческих экзамена

-

2 творческих экзамена

-

 

0407000

Пение

2 творческих экзамена

-

2 творческих экзамена

-

 

02130100

Живопись, скульптура и графика (по видам)

2 творческих экзамена

-

2 творческих экзамена

-

 

02130200

 Каллиграфия

История Казахстана

География

Всемирная история

География

 

02140100

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по профилям)

2 творческих экзамена

-

2 творческих экзамена

-

 

0414000

Реставрация (по отраслям)

2 творческих экзамена

-

2 творческих экзамена

-

 

02140200

Ювелирное дело

2 творческих экзамена

-

2 творческих экзамена

-

 

02150100

Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)

2 творческих экзамена

-

2 творческих экзамена

-

 

02150200

Теория музыки

2 творческих экзамена

-

2 творческих экзамена

-

 

02150300

Вокальное искусство

2 творческих экзамена

-

2 творческих экзамена

-

 

02150400

Хоровое дирижирование

2 творческих экзамена

-

2 творческих экзамена

-

 

02150500

Актерское искусство

2 творческих экзамена

-

2 творческих экзамена

-

 

02150600

Цирковое искусство

2 творческих экзамена

-

2 творческих экзамена

-

 

02150700

Хореографическое искусство

2 творческих экзамена

-

2 творческих экзамена

-

 

02150800

Театрально-декоративное искусство (по профилю)

2 творческих экзамена

-

2 творческих экзамена

-

 

02150900

Социально-культурная деятельность (по видам)

2 творческих экзамена

-

2 творческих экзамена

-

 

02151000

Народное художественное творчество (по видам)

2 творческих экзамена

-

2 творческих экзамена

-

 

022 Гуманитарные науки (кроме языков)

 

02210100

Исламоведение

История Казахстана

География

Всемирная история

География

 

02210200

Теология

История Казахстана

География

Всемирная история

География

 

02210300

 Хадисоведение

История Казахстана

География

Всемирная история

География

 

02310100

Переводческое дело (по видам)

Иностранный язык

Литература (по языкам обучения)

Иностранный язык

Литература (по языкам обучения)

 

03 Социальные науки и информации

 

03220100

Библиотечное дело

Литература (по языкам обучения)

История Казахстана

Литература (по языкам обучения)

Всемирная История

 

03220200

Документационное обеспечение управления и архивоведение

Литература (по языкам обучения)

История Казахстана

Литература (по языкам обучения)

Всемирная история

 

041 Бизнес и управление

 

04110100

Учет и аудит

Алгебра

Информатика

Алгебра и начала анализа

Информатика

 

04120100

Банковское и страховое дело

Алгебра

Информатика

Алгебра и начала анализа

Информатика

 


04120200

Оценка (по видам)

Алгебра

Информатика

Алгебра и начала анализа

Информатика

 

04130100

Менеджмент (по отраслям и областям применения)

Алгебра

Информатика

Алгебра и начала анализа

Информатика

 

04130200

Логистика (по отраслям)

Алгебра

Физика

Алгебра и начала анализа

Физика

 

04140100

Маркетинг (по отраслям)

Алгебра

Химия

Алгебра и начала анализа

Химия

 

042 Право

 

04210100

Правоведение

Основы права

Литература по языкам обучения

Всемирная история

Основы права

 

052 Окружающая среда

 

05220100

Экология и природоохранная деятельность (по видам)

Алгебра

Химия

Химия

География

 

05220200

Охрана и рациональное использование природных ресурсов (по отраслям)

Алгебра

Химия

Алгебра и начала анализа

Химия

 

053 Физические науки

 

05320100

Геологическая съемка, поиск и разведка месторождений полезных ископаемых (по видам)

Алгебра

Физика

Алгебра и начала анализа

Химия

 

05320200

Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых

Алгебра

Физика

Алгебра и начала анализа

Химия

 

05320300

Гидрогеология и инженерная геология

Алгебра

Физика

Алгебра и начала анализа

Химия

 

05320400

Геофизические методы поиска и разведки месторождений полезных ископаемых

Алгебра

Физика

Алгебра и начала анализа

Химия

 

05320500

Метеорология

Алгебра

Физика

Алгебра и начала анализа

Физика

 

054 Математика и статистика

 

05420100

Статистика

Алгебра

Информатика

Алгебра и начала анализа

Информатика

 

061 Информационно-коммуникационные технологии

 

06120100

Вычислительная техника и информационные сети (по видам)

Алгебра

Информатика

Алгебра и начала анализа

Информатика

 

06120200

Системы информационной безопасности

Алгебра

Информатика

Алгебра и начала анализа

Информатика

 

06130100

Программное обеспечение (по видам)

Алгебра

Информатика

Алгебра и начала анализа

Информатика

 

068 Междисциплинарные программы и квалификации, связанные с информационно-коммуникационными технологиями

 

06880100

Аддитивные технологии производства

 Химия

Информатика 

 Химия

Информатика 

 

071 Инженерия и инженерное дело

 


07110100

Химическая технология и производство (по видам)

Химия

Физика

Химия

Физика

 


07110200

Коксохимическое производство

Химия

Физика

Химия

Физика

 

07110300

Технология разделения изотопов и вакуумная техника

Химия

Физика

Химия

Физика

 

07110400

Лабораторная технология

Химия

Физика

Химия

Физика

 


07110500

Технология переработки нефти и газа

Химия

Физика

Химия

Физика

 

07120100

Переработка отходов

Химия

Биология

Химия

Биология

 

07120200

Эксплуатация и обслуживание экологических установок

Химия

Физика

Химия

Физика

 

07130100

Электрооборудование (по видам и отраслям)

Алгебра

Физика

Алгебра и начала анализа

Физика

 

07130200

Электроснабжение (по отраслям)

Алгебра

Физика

Алгебра и начала анализа

Физика

 

07130300

Теплоэнергетические установки тепловых электрических станций

Алгебра

Физика

Алгебра и начала анализа

Физика

 

07130400

Теплотехническое оборудование и системы теплоснабжения (по видам)

Алгебра

Физика

Алгебра и начала анализа

Физика

 

07130500

Возобновляемая энергетика

Алгебра

Физика

Физика

Алгебра и начала анализа

 

07130600

Электроснабжение, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт электротехнических систем железных дорог

Алгебра

Физика

Алгебра и начала анализа

Информатика

 

07130700

Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация электромеханического оборудования (по видам и отраслям)

Алгебра

Физика

Алгебра и начала анализа

Информатика

 

07140100

Автоматизация и управление технологическими процессами (по профилю)

Алгебра

Физика

Алгебра и начала анализа

Физика

 

07140200

Техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем производства (по отраслям)

Алгебра

Физика

Алгебра и начала анализа

Физика

 

07140300

Мехатроника (по отраслям)

Физика

Информатика

Физика

Информатика

 

07140400

Робототехника и встраиваемые системы (по отраслям)

Физика

Информатика

Физика

Информатика

 


07140500

Цифровая техника (по видам)

Физика

Информатика

Физика

Информатика

 


07140600

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт медицинской техники

Алгебра

Физика

Алгебра и начала анализа

Физика

 

07140700

Автоматика, телемеханика и управление движением на железнодорожном транспорте

Алгебра

Физика

Алгебра и начала анализа

Физика

 

07140800

Эксплуатация устройств оперативной технологической связи на железнодорожном транспорте

Алгебра

Физика

Алгебра и начала анализа

Физика

 

07140900

Радиотехника, электроника и телекоммуникации

Алгебра

Физика

Физика

Информатика

 

07141000

Почтовая связь

Физика

География

Алгебра и начала анализа

Информатика

 

07150100

Технология машиностроения (по видам)

Алгебра

Физика

Алгебра и начала анализа

Информатика

 

07150200

Точное машиностроение

Алгебра

Физика

Алгебра и начала анализа

Физика

 

07150300

Токарное дело (по видам)

Алгебра

Физика

Алгебра и начала анализа

Физика

 


07150400

Металлообработка (по видам)

Алгебра

Физика

Алгебра и начала анализа

Физика

 


07150500

Сварочное дело (по видам)

Алгебра

Физика

Алгебра и начала анализа

Информатика

 

07150600

Слесарное дело (по отраслям и видам)

Физика

Алгебра

Физика

Алгебра и начала анализа

 

07150700

Грузоподъемные машины и транспортеры

Алгебра

Физика

Алгебра и начала анализа

Физика

 

07150800

Геологоразведочное оборудование

Алгебра

Физика

Алгебра и начала анализа

Физика

 


07150900

Монтаж и эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок

Алгебра

Физика

Алгебра и начала анализа

Физика

 

07151000

Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт оборудования полиграфического производства

Алгебра

Физика

Алгебра и начала анализа

Физика

 


07151100

Эксплуатация и техническое обслуживание машин и оборудования (по отраслям промышленности)

Алгебра

Физика

Алгебра и начала анализа

Физика

 

07151200

Литейное производство

Алгебра

Физика

Алгебра и начала анализа

Физика

 

07151300

Металлургия черных металлов

Алгебра

Физика

Химия

Физика

 

07151400

Металлургия цветных металлов

Алгебра

Физика

Химия

Физика

 

07151500

Техническое обслуживание и ремонт доменной печи

Алгебра

Физика

Алгебра и начала анализа

Физика

 

07151600

Внепечная обработка стали

Алгебра

Физика

Алгебра и начала анализа

Физика

 

07151700

Производство огнеупоров

Алгебра

Физика

Физика

Алгебра и начала анализа

 

07151800

Прокатное производство

Алгебра

Физика

Алгебра и начала анализа

Физика

 

07151900

Трубное производство

Алгебра

Физика

Алгебра и начала анализа

Физика

 

07160100

Эксплуатация и техническое обслуживание радиоэлектронного транспортного оборудования (по видам транспорта)

Алгебра

Физика

Алгебра и начала анализа

Физика

 

07160200

Электрорадиомонтаж морской техники

Алгебра

Физика

Алгебра и начала анализа

Физика

 


07160300

Производство подвижного состава железных дорог (по видам)

Алгебра

Физика

Алгебра и начала анализа

Физика

 

07160400

Эксплуатация и техническое обслуживание подъемно-транспортных, строительно-дорожных машин и механизмов железнодорожного транспорта

Алгебра

Физика

Алгебра и начала анализа

Физика

 

07160500

Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание тягового подвижного состава железных дорог

Алгебра

Физика

Алгебра и начала анализа

Физика

 


07160600

Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание вагонов и рефрижераторного подвижного состава железных дорог

Алгебра

Физика

Алгебра и начала анализа

Физика

 

07160700

Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт городского электротранспорта

Алгебра

Физика

Алгебра и начала анализа

Физика

 

07160800

Техническая эксплуатация наземного авиационного радиоэлектронного оборудования

 

 

Физика

 

 

Иностранный язык

 

 

Физика

 

 

Иностранный язык

 

07160900

Наземное обслуживание воздушных судов

Физика

Иностранный язык

Физика

Иностранный язык

 

07161000

Техническое обслуживание и ремонт воздушного судна

Физика

Иностранный язык

Физика

Иностранный язык

 


07161100

Дистанционно пилотируемая авиационная система

Алгебра

Иностранный язык

Алгебра и начала анализа

Иностранный язык

 

07161200

Эксплуатация воздушных судов и полетно-информационное обеспечение

Алгебра

Иностранный язык

Алгебра и начала анализа

Иностранный язык

 

07161300

Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта

Алгебра

Физика

Алгебра и начала анализа

Физика

 


07161400

Автомобилестроение

Алгебра

Физика

Алгебра и начала анализа

Физика

 

07161500

Судостроение и техническое обслуживание судовых машин и механизмов

Алгебра

Физика

Алгебра и начала анализа

Физика

 

07161600

Механизация сельского хозяйства

Алгебра

Физика

Алгебра и начала анализа

Физика

 

07161700

Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники

Алгебра

Физика

Алгебра и начала анализа

Физика

 

072 Производственные и обрабатывающие отрасли

 

07210100

Производство мяса и мясных продуктов

Химия

Биология

Химия

Биология

 

07210200

Производство молока и молочной продукции

Химия

Биология

Химия

Биология

 


07210300

Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство

Химия

Биология

Химия

Биология

 

07210400

Сахарное производство

Химия

Биология

Химия

Биология

 

07210500

Добыча и производство поваренной соли

Химия

Биология

Химия

Биология

 

07210600

Производство пива, безалкогольных и спиртных напитков

Химия

Биология

Химия

Биология

 

07210700

Производство жиров и жирозаменителей

Химия

Биология

Химия

Биология

 

07210800

Производство табачных изделий

Биология

Физика

Химия

Физика

 

07210900

Рыбное производство

Биология

Химия

Химия

Биология

 


07211000

Хранение и переработка плодов и овощей

Химия

Биология

Химия

Биология

 

07211100

Производство консервов и пищевых концентратов

Химия

Биология

Химия

Биология

 

07211200

Элеваторное, мукомольное, крупяное и комбикормовое производство

Биология

Химия

Химия

Биология

 

07211300

Технология производства пищевых продуктов

 Химия

Биология 

 Химия

Биология 

 

07211400

Технология производства и переработки продукции растениеводства

Биология

Химия

Биология

Химия

 

07220100

Производство строительных изделий и конструкций

Алгебра

Физика

Алгебра и начала анализа

Физика

 

07220200

Производство железобетонных и металлических изделий (по видам)

Алгебра

Физика

Алгебра и начала анализа

Физика

 

07220300

Производство химических волокон

Химия

Физика

Химия

Физика

 


07220400

Производство стекловолокон и стеклоизделий

Химия

Физика

Химия

Физика

 

07220500

Производство шин

Химия

Алгебра

Химия

Алгебра и начала анализа

 


07220600

Резинотехническое производство

Химия

Алгебра

Химия

Алгебра и начала анализа

 

07220700

Технология полимерного производства

Химия

Алгебра

Химия

Алгебра и начала анализа

 

07220800

Кабельное производство

Алгебра

Химия

Физика

Алгебра и начала анализа

 

07220900

Керамическое производство

Химия

Физика

Химия

Физика

 

07221000

Изготовление фарфоровых и фаянсовых изделий

Химия

Алгебра

Химия

Алгебра и начала анализа

 

07221100

Технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий

Химия

Физика

Химия

Физика

 


07221200

Технология производства композитных материалов и изделий

Химия

Физика

Химия

Физика

 

07221300

Камнеобрабатывающее производство

Химия

Физика

Химия

Физика

 

07221400

Мебельное производство

Алгебра

Информатика

Алгебра и начала анализа

Информатика

 

07221500

Технология изделий на основе наноматериалов

Алгебра

Химия

Алгебра и начала анализа

Химия

 

07230100

Швейное производство и моделирование одежды

Алгебра

Химия

Алгебра и начала анализа

Химия

 

07230200

Технология производства меховых и шубных изделий

Алгебра

Химия

Алгебра и начала анализа

Химия

 


07230300

Химическая обработка кожи и меха

Химия

Алгебра

Химия

Алгебра и начала анализа

 

07230400

Ткацкое производство (по видам)

Алгебра

Физика

Алгебра и начала анализа

Физика

 


07230500

Технология прядильного и чесального производства (по видам)

Алгебра

Физика

Алгебра и начала анализа

Физика

 

07230600

Технология обработки волокнистых материалов

Химия

Физика

Химия

Физика

 

07230700

Технология нетканых текстильных материалов

Алгебра

Физика

Алгебра и начала анализа

Физика

 

07230800

Технология трикотажных, текстильных, галантерийных изделий

Алгебра

Физика

Алгебра и начала анализа

Физика

 

07230900

Отделочное производство (по профилю)

Химия

Физика

Химия

Физика

 

07231000

Обувное дело

Алгебра

Химия

Алгебра и начала анализа

Химия

 

07231100

Обувное производство (по видам)

Алгебра

Химия

Алгебра и начала анализа

Химия

 

07240100

Подземная разработка месторождений полезных ископаемых

Алгебра

Физика

Алгебра и начала анализа

Физика

 

07240200

Маркшейдерское дело

Алгебра

Физика

Алгебра и начала анализа

Физика

 

07240300

Открытая разработка месторождений полезных ископаемых

Алгебра

Физика

Алгебра и начала анализа

Физика

 

07240400

Обогащение полезных ископаемых (углеобогащение)

Алгебра

Физика

Алгебра и начала анализа

Физика

 

07240500

Обогащение полезных ископаемых (рудообогащение)

Алгебра

Химия

Химия

Алгебра и начала анализа

 

07240600

Строительство подземных сооружений

Алгебра

Физика

Алгебра и начала анализа

Физика

 


07240700

Бурение нефтяных и газовых скважин и технология буровых работ

Алгебра

Химия

Алгебра и начала анализа

Химия

 

07240800

Технология добычи нефти и газа

Алгебра

Химия

Алгебра и начала анализа

Химия

 


07240900

Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений

Алгебра

Физика

Алгебра и начала анализа

Физика

 

073 Архитектура и строительство

 

07310100

Архитектура

2 творческих экзамена

-

2 творческих экзамена

-

 

07310200

Геодезия и картография

Алгебра

География

Алгебра и начала анализа

География

 

07310300

Землеустройство

Алгебра

География

Алгебра и начала анализа

География

 

07310400

Дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий

2 творческих экзамена

-

2 творческих экзамена

-

 

07310500

Ландшафтный дизайн

2 творческих экзамена

-

2 творческих экзамена

-

 

07320100

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Алгебра

Физика

Алгебра и начала анализа

Физика

 

07320200

Сметное дело в строительстве

Алгебра

Физика

Алгебра и начала анализа

Физика

 

07320300

Автоматизированные системы проектирования и эксплуатации зданий

Алгебра

Физика

Алгебра и начала анализа

Физика

 

07320400

Управление недвижимостью

Алгебра

Физика

Алгебра и начала анализа

Физика

 

07320500

Гидротехническое строительство

Алгебра

Физика

Алгебра и начала анализа

Физика

 

07320600

Монтаж магистральных локальных и сетевых трубопроводов

Алгебра

Физика

Алгебра и начала анализа

Физика

 

07320700

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов

Алгебра

Физика

Алгебра и начала анализа

Физика

 


07320800

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

Алгебра

Физика

Алгебра и начала анализа

Физика

 

07320900

Строительство и эксплуатация городских путей сообщения

Алгебра

Физика

Алгебра и начала анализа

Физика

 

07321000

Лифтовое хозяйство и эскалаторы (по видам)

Алгебра

Физика

Алгебра и начала анализа

Физика

 

07321100

Монтаж и эксплуатация инженерных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства

Алгебра

Физика

Алгебра и начала анализа

Физика

 

07321200

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения

Алгебра

Физика

Алгебра и начала анализа

Физика

 

07321300

Эксплуатация очистных сооружений систем водоснабжения и водоотведения

Алгебра

Физика

Алгебра и начала анализа

Физика

 


07321400

Гидротехническая мелиорация

Алгебра

Физика

Алгебра и начала анализа

Физика

 


07321500

Мосты и транспортные тоннели

 Алгебра

 Физика

 Алгебра и начала анализа

 Физика

 

078 Междисциплинарные программы и квалификации, связанные с проектированием, производством и строительством

 


07880100

Стандартизация, метрология и сертификация (по отраслям)

 Алгебра

 Физика

 Алгебра и начала анализа

 Физика

 

081 Сельское хозяйство

 

08110100

Агрономия

Биология

Химия

Биология

Химия

 

08110200

Агрохимия

Биология

Химия

Биология

Химия

 

8110300

Плодоовощеводство

Химия

Биология

Химия

Биология

 

08110400

Защита и карантин растений

Биология

Химия

Биология

Химия

 

08110500

Зоотехния

Биология

Химия

Биология

Химия

 

08110600

Пчеловодство и шелководство

Биология

Химия

Биология

Химия

 

08110700

Рыбное хозяйство (по видам)

Биология

Алгебра

Биология

Алгебра и начала анализа

 


08120100

Садово-парковое хозяйство

Алгебра

Биология

Химия

Биология

 

08120200

Организация тепличного хозяйства

Биология

Химия

Биология

Химия

 

082 Лесное хозяйство

 

08210100

Лесное хозяйство

Алгебра

Биология

Химия

Биология

 

08210200

Охотоведение и звероводство

Биология

Химия

Биология

Химия

 

084 Ветеринария

 

08410100

Ветеринария

Биология

Химия

Биология

Химия

 

09 Здравоохранение и социальное обеспечение

 

091 Здравоохранение

 

09110100

Стоматология

Биология

Химия

Биология

Химия

 


09110200

Стоматология ортопедическая

Биология

Химия

Биология

Химия

 


09120100

Лечебное дело

Биология

Химия

Биология

Химия

 


09130100

Сестринское дело

Биология

Химия

Биология

Химия

 

09130200


Акушерское дело

Биология

Химия

Биология

Химия

 

09140100

Лабораторная диагностика

Биология

Химия

Биология

Химия

 

09140100

Медицинская оптика

Биология

Химия

Биология

Химия

 

09160100

Фармация

Химия

Биология

Химия

Биология

 

092 Социальное обеспечение

 

09230100

Социальная работа

История Казахстана

Биология

Всемирная история

Биология

 

 

 

 

 

 

 

 

098 Междисциплинарные программы и квалификации, связанные со здравоохранением и социальным обеспечением

 


09880100

Гигиена и эпидемиология

 

 

 

 

 

101 Сфера обслуживания

 

10110100

Химическая чистка и крашение изделий

Химия

Физика

Химия

Физика

 

10120100

Парикмахерское искусство

Химия

Информатика

Химия

Информатика

 

10120200

Эстетическая косметология

Химия

Биология

Химия

Биология

 

10130100

Гостиничный бизнес

География

Иностранный язык

География

Иностранный язык

 


10130200

Организация обслуживания в сфере питания

Алгебра

Иностранный язык

Алгебра и начала анализа

Иностранный язык

 

10130300

Организация питания

Алгебра

Биология

Алгебра и начала анализа

Биология

 

10150100

Туризм

География

Иностранный язык

География

Иностранный язык

 


10150200

Управление дестинацией

География

Иностранный язык

География

Иностранный язык

 

102 Гигиена и охрана труда на производстве

 

10220100

Охрана труда и безопасность технологических процессов

Алгебра

Физика

Алгебра и начала анализа

Информатика

 

103 Службы безопасности

 

10320100

Пожарная безопасность

Алгебра

Физика

Алгебра и начала анализа

Информатика

 

10320200

Защита в чрезвычайных ситуациях (по профилю)

Алгебра

Физика

Алгебра и начала анализа

Информатика

 

104 Транспортные услуги

 

10410100

Организация воздушных перевозок

Алгебра

Иностранный язык

Алгебра и начала анализа

Иностранный язык

 

10410200

Организация перевозок и управление движением на железнодорожном транспорте

Алгебра

Физика

Алгебра и начала анализа

Физика

 

10410300

Организация перевозок и управление движением на автомобильном транспорте

Алгебра

Физика

Алгебра и начала анализа

Физика

 

10410400

Организация дорожного движения

Алгебра

Физика

Алгебра и начала анализа

Физика

 


10410500

Эксплуатация водного транспорта (по профилю)

Алгебра

Физика

Алгебра и начала анализа

Физика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6
к Типовым правилам приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы технического и профессионального образования

Форма электронного заявления

 

 

Фамилия, имя, отчество поступающего ____________

ИИН   _____________________

Контактный телефон ________________________

Код и наименование первой специальности и организации ТиППО __________________________________

Код и наименование второй специальности и организации ТиППО

Код и наименование третьей специальности и организации ТиППО

Код и наименование четвертой специальности и организации ТиППО

Базовое образование ________________

Язык обучения _____________________

Предусматривается квота приема ________________________________

(необходимую категорию отметить)

С Единой инструкцией по проведению Конкурса ознакомлен(-а).

Даю согласие на сбор, обработку персональных данных: да (нет)